Lid worden IVN Hoensbroek

In Hoensbroek is al ruim veertig jaar een afdeling van het IVN actief.

Dit is een van de ongeveer 170 afdelingen die landelijk actief zijn voor behoud van natuur en milieu. Deze afdelingen zijn landelijk georganiseerd Gen worden ondersteund door een professioneel bureau.

Wij proberen ons doel, natuurbehoud en milieubesef, vooral langs educatieve weg te bereiken. Hiertoe organiseren wij diverse activiteiten die worden uitgevoerd door verschillende werkgroepen, waarin onze leden samenwerken.

Mensen die actief willen worden binnen onze afdeling kunnen de daarvoor benodigde vaardigheden en kennis verwerven door interne opleiding.

Men kan lid worden van de afdeling, maar voor deelname aan de activiteiten die georganiseerd worden, is lidmaatschap niet noodzakelijk.

Ook niet-leden kunnen aan activiteiten deelnemen.

De eigen leden worden door een regelmatig verschijnend infoblad op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen de afdeling en het programma voor de komende maanden.

Lid worden

U kunt IVN Hoensbroek op 2 manieren steunen.

Donateur:

Voor slechts € 15,00 per jaar kan men donateur worden van IVN afdeling Hoensbroek. U ontvangt 6x per jaar ons infoblad.

IVN Lid:

Voor € 25,00 per jaar bent u tevens lid van het landelijk IVN. (Wij dragen € 12,50 af aan het landelijk IVN).

Voordelen landelijk lidmaatschap:

– Naast ons infoblad ontvangt u 4x per jaar het tijdschrift Mens en Natuur.

– Gratis of met korting deelnemen aan activiteiten, cursussen en lezingen.

– 10% korting op de webwinkel.

Abonnement: De Natuurgids

Als IVN-lid of donateur kunt u een gereduceerd abonnement nemen op de natuurgids voor € 20,00 per jaar Dit tijdschrift verschijnt 8 x per jaar

Gebruik persoonsgegevens

De vereniging IVN Hoensbroek verwerkt en gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor algemene administratieve afhandeling van zaken en informatieverstrekking aan de leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve handelingen binnen de doelstellingen van de vereniging en niet zonder noodzaak verstrekt aan personen of instanties buiten de vereniging. De gegevens zijn, in schrift en/of elektronisch, centraal opgeslagen bij het ledenbeheer van de vereniging. Leden hebben ten alle tijden recht op inzage van hun persoonsgegevens. Dit kan middels een schriftelijk verzoek aan de ledenadministratie.

Voor aanmelden en  informatie kan U contact opnemen met onze leden administratie,

via email: ivnhoensbroek@gmail.com

Telefonisch: Daan Westerhof 06 10309529

Of U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier:

_____________________________________________________________________________________

Geslacht(Vereist)
De Natuurgids
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.