Natuurleerpad IVN Hoensbroek

 

ivn_hoensbroek_natuurleerpad_leerpadbord 1

Aan de Heerlerweg in Hoensbroek bevindt zich, nauwelijks van de weg af zichtbaar een prachtig stukje natuur, dat daar door een groot aantal vrijwilligers van het IVN Hoensbroek is aangelegd en wordt onderhouden.

Zo’n tien jaar geleden was dit nog een door mijnsteen en zware metalen sterk vervuild stukje grond, dat nergens voor kon worden gebruikt. Nu kan men er genieten van de natuur in de stad: een kale vlakte werd een dichtbegroeide tuin.

De opzet van het Natuurleerpad

Het natuurleerpad is geen pad in de eigenlijke zin, maar een terrein waar een aantal biotopen zijn gecreëerd, die in Zuid-Limburg voorkomen.

Een biotoop is een plek waar de omstandigheden gunstig zijn voor het voorkomen van  bepaalde planten of dieren. Zo is een bv een stapel houtstobben een gunstige biotoop voor het voorkomen van allerlei insecten, maar ook voor muizen, egels en andere kleine dieren.

 

Vlinders, hommels en bijen komen af op de bloeiende planten bij de nectar-kroeg. Aan de hand van het voorkomen van de verschillende soorten kan de verandering van het klimaat worden gevolgd.

In het voorjaar ziet het gras geel van de bloeiende ratelaar, maar ook andere soorten krijgen hun kans, zoals daslook, aronskelk  en enkele soorten orchideeën. in het gebied is een vijver aangelegd,bestemd voor kikkers, padden , waterplanten en insecten, een insectenhotel van mergel- en houtblokken biedt een  broedplaats aan solitaire bijen.

Takkenrillen en zand geven een rustplaats aan weer andere insecten, zoals graafwespen en zandbijen.

 

Doel van het Natuurleerpad

Het IVN Hoensbroek wil met het Natuurleerpad de gelegenheid bieden in een stadse omgeving kennis te maken met de verschillende biotopen die in Zuid-Limburg voorkomen. Bordjes geven uitleg bij de verschillende aspecten. Bankjes nodigen uit om het planten- en dierenleven rustig in u op te nemen.

Door de educatieve opzet is het Natuurleerpad in de eerste plaats bestemd voor schoolkinderen op verschillende niveau’s. Het terrein biedt echter ook genoeg mogelijkheden voor volwassenen; bv voor een uitstapje met een vereniging of een personeelsuitstapje.

Informatie

Het Natuurleerpad is niet openbaar toegankelijk. De gidsen van het IVN Hoensbroek leiden u echter graag rond.

U kunt daarvoor een afspraak maken via:

e-mail: ivnhoensbroek@gmail.com

U bent van harte welkom