ANBI Hoensbroek

 

afd-hoensbroek AMBI

De vereniging is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat u onder voorwaarden gewone en/of periodieke giften aan ons in aftrek mag brengen op uw inkomen.

Met publicatie van onderstaande gegevens voldoet de vereniging aan de huidige regelgeving voor een ANBI.

De statutaire naam van de vereniging luidt sinds de laatste statutenwijziging van 13 april 1993: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Hoensbroek

Sinds 2012 is de werknaam: IVN, vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer van de vereniging is: 8164.59.770.

Het inschrijfnummer van de vereniging bij de KvK ( Kamer van Koophandel) is: 40187385.

De contactgegevens:

IVN afdeling Hoensbroek

Heerlerweg 141

6433 HR Hoensbroek

Email:   ivnhoensbroek@gmail.com

De bestuurssamenstelling:

Jacques Dewez, penningmeester en interim voorzitter

Peter Geurts, secretaris

Daan Westerhof, ledenadministratie

Steffie Broekhuis, lid

Lei Frolichs, lid

Henny Hoekstra, lid

Wiel Jehae, lid

Lenie Quadakkers, lid

Het beleidsplan

In het kort is het beleid van de verening om door middel van natuurbeleving mensen meer bewust te maken van hun natuurlijke omgeving, het belang van natuurbescherming en het belang van een duurzame samenleving. Deze educatie richt zich op alle leeftijden en alle doelgroepen die de vereniging met haar activiteiten kan bereiken. Hiertoe wordt de drempel voor deelname aan activiteiten zo laag mogelijk gehouden en wordt er geen geldelijke bedrage gevraagd voor deelname aan natuureducatieve activiteiten als daar geen direct aanwijsbare kosten aan verbonden zijn (zoals bijvoorbeeld cursusmateriaal bij een cursus). Activiteiten worden aangekondigd in dag- en weekbladen en op de website. De leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar een Infoblad met een beschrijving van alle activiteiten voor de komende twee maanden. (Deze Infobladen zijn elders op deze website in te zien).

Het beloningsbeleid

Werkzaamheden voor het IVN is vrijwilligers werk. (bestuurs-)Leden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van vergoeding. Direct aanwijsbare kosten zoals reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen, cursussen, of trainingen namens en in opdracht van de vereniging worden op verzoek vergoed. In de praktijk nemen leden deze kosten vaak zelf voor hun rekening. Uitgaven namens de vereniging worden door of in opdracht van de penningmeester gedaan.

De doelstelling

In het kort luidt de doelstelling: Mensen bewust maken van hun relatie met de natuur en het nut van een duurzame samenleving.

Een uitwerking van de doelstelling is terug te vinden in de statuten van de vereniging waarvan een PDF-file op deze pagina te downloaden is.

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Elders op deze website staat beschreven met welke activiteiten IVN Hoensbroek en de diverse werkgroepen die binnen de vereniging actief zijn zich bezig houden.

Publieksgerichte activiteiten worden aangekondigd in dag- en weekbladen en op de website. Leden van IVN Hoensbroek ontvangen tweemaandelijks een Infoblad met een uitnodiging voor de activiteiten van de komende maanden.

Ieder jaar brengt IVN Hoensbroek een jaarverslag uit en geeft daarin een overzicht van alle activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Het meest recente jaarverslag is als PDF-file te downloaden vanaf deze pagina.

Onderstaand kunt u de huidige statuten en het ((Financiële) Jaarverslag  downloaden.

Statuten

Financieel Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2022