ree artikel

Het ree

INLEIDING
Deze Podcast is gemaakt als individuele eindopdracht in het kader van de opleiding Natuurgids bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Helmond. In zes delen wordt de luisteraar meegenomen in het leven van misschien wel een van de meest fascinerende in het wild levende dieren in Nederland, het ree. Biologische kenmerken, gedrag, voeding, voortplanting en beheer van het ree, zijn voorbeelden van thema’s die aan de orde komen. Audiopresentaties en interviews met mensen van relevante organisaties wisselen elkaar hierbij af.

ree

DEEL 1

Deel 1 betreft de Introductie van de podcast, gevolgd door een audiopresentatie over de geschiedenis van het ree, de verspreiding van het dier over Europa en een aantal biologische kenmerken.

DEEL 2

Deel 2 betreft een Interview met de heer Rob Mutsaers, voorzitter van vereniging Het ree afdeling Noord-Brabant. De heer Mutsaers vertelt over het doel van de vereniging en de wijze waarop zij zich inzet voor een gezonde populatie.

DEEL 3

Deel 3 betreft een audiopresentatie over het leefgebied van het ree, zijn of haar gedrag, communicatie, voeding en voortplanting. In dit deel hoort de luisteraar ook een fiepende en een blaffende ree als bijzondere uitingen van communicatie.

DEEL 4

Deel 4 betreft een Interview met mevrouw Rodrigo. Mevrouw Rodrigo is voorzitter en secretaris van de stichting Reeënopvang Nederland en vertelt over werkzaamheden, resultaten en ervaringen van de stichting. Tevens besteedt zij expliciet aandacht aan de wijze waarop wij als mensen veel reeënleed zouden kunnen besparen.

DEEL 5

Deel 5 betreft een audiopresentatie over de gevaren voor het ree, de sporen die het achterlaat en het beheer van een populatie. Aan de orde komen onder meer de verkeersveiligheid, de risico’s van loslopende honden en wat te doen bij het vinden van een gewond of dood ree.

DEEL 6

Deel 6 betreft een Interview met de heer Christiaan van Daalen, voorzitter van de wildbeheereenheid (WBE) De Helm te Helmond. Hij gaat verdiepend in op het beheer van het ree, over hoe dat er in de praktijk uit ziet en waarom actief beheer noodzakelijk is voor een gezonde populatie. Tenslotte wordt in deel 6 de podcast afgesloten met onder meer een korte terugblik, woorden van dank en bronvermelding. Deze laatste wordt hieronder, ter ondersteuning van de luisteraar, nog eens schriftelijk vastgelegd.

Ontdek meer over

Deel deze pagina