Heel Helmond Bloeit!

Helmond 31 augustus 2023

Het Natuurplatform Helmond (NPH) en samenwerkende natuurverenigingen presenteren met trots een uniek natuurproject: Heel Helmond Bloeit! Dit project verandert wegbermen, slootkanten en groenstroken, op 50 locaties langs de route van het Rondje Helmond in een jaarlijks terugkerende kleurige weelde en geeft zo de biodiversiteit in onze eigen leefomgeving een grote impuls! Ruim 18.000 m2 wordt ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen.

Overal gaat de kwaliteit van de natuur snel achteruit en daarom wil het Natuurplatform iets doen. In overleg met de gemeente en Groenbedrijf Du Pré is de route van het Rondje Helmond kritisch onderzocht  met de bedoeling een groot aantal locaties te vinden die van kort gemaaid gras kunnen veranderen in bloemenweidjes. Bij het Natuurplatform zijn ze er zeker van: hierdoor zullen bodemdiertjes, insecten en daarmee ook vogels een betere leefomgeving krijgen. Dat heet in gewoon Nederlands een sterkere biodiversiteit met meer bijen, hommels, vlinders en heel veel kleine krioelbeestjes in de bodem. Maar minstens even belangrijk: door langs deze route te lopen en te fietsen zullen veel meer mensen oog krijgen voor het belang van de natuur, de natuur van Helmond. De natuur van ons allemaal! Want die natuur bevindt zich niet alleen in onze buitengebieden; ook in woonwijken en langs waterlopen en wandel- en fietsroutes heeft Helmond heel veel groen.

Veel sympathie.

Heel Helmond Bloeit ontmoet veel sympathie; om te beginnen bij het gemeentebestuur dat bij monde van natuurwethouder Arno Bonte alle medewerking, ook financieel heeft toegezegd. Daarnaast was ook het Coöperatiefonds van de Rabobank enthousiast en deden ook meerdere wijkraden een stevige duit in het zakje. De organisatoren hebben hun project ook buiten Helmond bekend gemaakt en daarmee boven verwachting gescoord. Zo heeft IVN-Brabant in het voorjaar Heel Helmond Bloeit genomineerd voor een prijs van De Hommel, een fonds voor specifieke natuurprojecten. Ook binnen het Groene Woud, waar Helmond deel van uitmaakt, is Heel Helmond Bloeit inmiddels genomineerd voor een hoge erkenning als De Gouden Zaaier, vernoemd naar een schilderij van Vincent van Gogh.

Klimaatburgemeester.

De Helmondse klimaatburgemeester Brigitte van de Koevering, die trotse ambassadeur is van Heel Helmond Bloeit, heeft haar kansen voor publiciteit tot nu toe eveneens ten volle benut en in gesprekken met burgemeester Elly Blanksma en wethouder Arno Bonte Heel Helmond Bloeit onder de aandacht gebracht. En niet alleen daar. Ook via de media doet onze klimaatburgemeester goede zaken en dat is nodig. Want hoe meer aandacht voor de natuur, hoe beter het is en Heel Helmond Bloeit is nu eenmaal een project dat heel veel reuring kan veroorzaken.

Publieksactie.

Op zaterdag 30 september is het zover. Tientallen aangemelde vrijwilligers gaan dan, verspreid over alle locaties van het Rondje Helmond aan de slag met het inzaaien, want iets doen voor de natuur met eigen handen is natuurlijk sterker dan dat een zaaimachine van een groenbedrijf dat doet. Op alle 50 plekken van Brandevoort tot Brouwhuis en van Dierdonk tot Helmond-Noord en Stiphout wordt het zaad van wilde bloemenmengsels, uiteraard biologisch verantwoord, uitgestrooid. Wethouder Arno Bonte geeft om 11 uur het startsein vanaf één van de geselecteerde locaties en daarna valt het zaad letterlijk, zo hoopt de organisatie overal in goede aarde. Nog voordat de winter invalt zal dit ontkiemen en daarna, in de lente van 2024 tot bloei komen. Wandelaars en fietsers zullen dan met eigen ogen kunnen zien dat het helpt om met elkaar de handen uit de mouwen te steken en de natuur een handje te helpen. En dat draagt bij aan het besef dat natuur belangrijk is, niet alleen in de bossen en op de heide maar ook in eigen leefomgeving. De gemeente is zeker blij met het initiatief van het Natuurplatform, want ook op het stadskantoor is het besef doorgedrongen dat het voortdurend kort maaien van groenstroken niet bijdraagt aan een ecologische natuurbalans. Dat gaat dus veranderen; er wordt minder gemaaid om te bereiken dat wilde planten zaad kunnen vormen dat na het bloeiseizoen op de grond valt en zorgt voor nakomelingen die het jaar daarna weer kunnen gaan bloeien.

Ontdek meer over

Deel deze pagina