Natuurgidsen

De natuurgidsenwerkgroep wandelt bijna iedere 1e zondag van de maand. 
Daarnaast verzorgt de werkgroep wandelingen op aanvraag.

Voor meer informatie: Anne Regts, coördinator

tel. (0492) 47 73 92 of 06-20491428

publiekswandelingen 2020

Goorloop