Lid worden van IVN afdeling Helden e.o.

Wilt U lid worden van IVN Helden,  dan kunt U gegevens invullen en verzenden. Wilt U meer informatie, dan kunt U terecht bij de ledenadministratie of een van de bestuursleden (zie contact info).

Het lidmaatschap IVN lid:                     € 24,00 per jaar
Huisgenoot lid:                                       € 14,50 per jaar

Jeugd lidmaatmaatschap                       € 15,00 per jaar.

Een abonnement op de Natuurgids   € 17,00 per jaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit 4 weken vóór het einde van het jaar is opgezegd (schriftelijk of per email).

U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL54 RABO 0141 9269 61 t.n.v. IVN Helden e.o. onder vermelding van “contributie”en de vermelding van u naam.

U ontvangt van de afdeling een digitale nieuwsbrief en het landelijke IVN kwartaaltijdschrift Mens en Natuur en kunt deelnemen aan de aktiviteiten van de vereniging.

Graag zouden we de contributie willen innen door middel van een automatische incasso. Om ons hiervoor toestemming te verlenen verzoeken we U het volgend formulier (INCASSO MACHTIGING) in te vullen, te ondertekenen en naar ons via e-mail of post te retourneren. 

Het jeugdlidmaatschap loopt van 1 augustus tot 31 juli en kan in overleg worden verlengd. Het contributie kan aan het begin contant worden betaald of worden overgemaakt. 

De Stichting De Natuurgids geeft 8x per jaar het tijdschrift DE NATUURGIDS uit. (zie ook www.denatuurgids.nl). Kosten Natuurgids zijn 16.00 Euro per jaar, deze kosten worden via de contributie geïnd.