Verslag excursie voor IVN leden naar Stelkampsveld te Borculo

Verslag excursie voor IVN leden naar Stelkampsveld te Borculo

Haaksbergen 15 november 2021

De eerste ledenexcursie na jaren ging naar het Stelkampsveld te Borculo. Het startpunt was museumboerderij ‘’De Lebbenbrugge’’ te Borculo. Vanaf dit punt werden we welkom geheten door een tweetal gidsen van de IVN Noord Midden Achterhoek.

Onder leiding van deze gidsen kregen we inzicht in de problematiek van dit gebied: teveel stikstof en lage grondwaterstand en de veranderingen die in dit Natura 2000 gebied hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden.
De gidsen konden ons door de werkzaamheden die nog gaande zijn, niet door het gebied gidsen, maar kozen om ons rondom het Stelkampsveld rond te leiden.

Stellingkamp is een oud kampenlandschap en behoort tot de top tien gebieden met de meest zeldzame plantengroei in Nederland. Het gebiedje bestaat uit een aantal vennetjes met daaromheen heide en blauwgraslanden en juist die blauwgraslanden herbergen een enorme soortenrijkdom.

Vanaf 2019 is een start gemaakt met de uitvoering. Er is ongeveer 15 ha. naaldbos gekapt en men (=Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer/ de provincie Gelderland en particulieren) is vanaf 2021 bezig met de laatste fase: het afplaggen en afvoeren van voedselrijke bovengrond. Daardoor komt de oorspronkelijke bodemsoort weer boven. Er worden een aantal oorspronkelijke vennen hersteld en er worden maatregelen getroffen t.b.v. de afwatering. Het doel is om het grondwaterpeil omhoog te krijgen zodat de natuur zich herstellen kan en de zeldzame flora weer tevoorschijn kan komen.
Wie interesse heeft in dit project kan de website van het Stelkampsveld bezoeken.

impressie van de buitentuin bij museumboerderij Lebbenbrugge.jpg  

 

 

 

 

 

Interessant tijdens de excursie was het bezoek aan een boerderij (behorende bij Beekvliet) liggend tegen het Natura 2000 gebied aan.

Na afloop was er een afsluiting onder het genot van een kopje koffie in de restaurantschuur van het museum. De excursie was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Het Stelkampsveld is zeker nog eens een bezoek waard maar dan in de zomer.
We willen Diny bedanken we voor de geslaagde organisatie.

Deel deze pagina