Wandelroutes Tongelaar (3,5 of 5,2 km)

Op het Landgoed Tongelaar ligt een kasteel, omringd door boerderijen in het groen. Je waant je hier zo op het Franse platteland. Landgoed Tongelaar kenmerkt zich door kleinschalig cultuurland, afgewisseld door strepen bos, lanen en houtwallen.

De das heeft er zijn burcht en scharrelt in de vochtige graslanden zijn lievelingskostje bijeen: regenwormen. Omdat deze alleseter ook een zoetekauw is, zijn in het verleden in de vele houtwallen besdragende heesters als sleedoorn, meidoorn, vlier en Gelderse roos aangeplant. Dit trekt vlinders aan en levert broedgelegenheid op voor allerlei zangvogels. Akkervogels als patrijs en geelgors scharrelen hun kostje bij elkaar op de biologisch beheerde akkers.

De Lage Raam en het Peelkanaal komen hier samen en het gebied functioneert als ecologische verbindingszone.

Op dit landgoed zijn 2 wandelroutes uitgezet van respectievelijk 3,5 km en 5,2 km. Hier kunt u een folder van de wandelingen downloaden, uitprinten en meenemen voor als u op pad gaat.