Vogelkijk fietstocht 2023 Vogels

Vogelfietstocht tijdens Nationale Vogelweek 2023

Grave 16 mei 2023

Op zaterdag 6 mei had de vogelwerkgroep van Grave in het kader van de Nationale Vogelweek een vogelfietstocht georganiseerd.

De deelnemers konden met de fiets de 5 spotposten bezoeken welke bemand
werden door mensen van de vogelwerkgroep Grave. Het weer was prachtig, mooi zonnig, weinig wind en een temperatuur rond de 20 graden. Men kon starten tussen 10.00 en 12.00 uur vanuit het centrum van Brabants Landschap/Taurus.

Helaas bleek na 2 uur dat de opkomst nihil, zelfs nul personen was. Het concept van landelijke publicatie door Vogelbescherming blijkt dus niet te werken, zonder regionale publiciteit in plaatselijke bladen. Aandachtspunt voor volgend jaar!!!

Wat wij wel gezien en anderen dus helaas gemist hebben waren o.a.:

Bij de zangvogelpost:
putter, gele kwik, zwartkop, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu, grasmus, koekoek, fazant, fitis, tjiftjaf en buizerd, graspieper, spreeuw, boerenzwaluw en zwarte kraai.

Bij de watervogelposten:
scholekster, wilde eend, bergeend, visdief, fuut, knobbelzwaan, meerkoet, kuifeend, kievit, canadese gans, grauwe gans, nijlgans, brandgans, ekster, kraai, gele kwikstaart, steenuil, blauwe reiger, buizerd, fazant, kuifeend, krakeend, grote zilverreiger, zilvermeeuw, bergeend, cascara, aalscholver, nijlgans, lepelaar en wulp.

Hieruit blijkt dat vogelpopulatie zijn best gedaan heeft gedaan om zich te presenteren, evenals de mensen welke zich ingezet hebben om dit te doen slagen. Daarvoor dank.

Al met al zijn we beloond met een grote verscheidenheid aan vogels die dit stuk natuur hebben ontdekt.

Gidsen: Hans Stoelwinder, Piet van Zeeland, Wil Ariens, René van der Heuvel, Henk van Gemert en Ruut Westerbeek.
Opgesteld door: W.Ariëns.

Ontdek meer over

Deel deze pagina