Speelbos ‘t Laer

Speelbos 't Laer

Weer een succesvolle werkdag in speelbos ‘t Laer (25-11-2017)

Artikel Mens en natuur, Speelbos ‘t Laer

Het speelbos ’t Laer, het eerste speelbos in het Gooi, is op 15 juni 2012 geopend. Het is een speelbos geworden gericht op kinderen van 4 t/m 14 jaar, met uitsluitend natuurlijke speelelementen zoals, een beekloop met pomp, een boomstammenpad, holle weggetjes en nog veel meer. Paul van Eerd van Buro Buiten Ruimte heeft het ontwerp gemaakt, www.burobuitenruimte.nl/. Kinderen kunnen zich uren uitleven met zand, water, keien, bomen klimmen en hutten bouwen. Voor de (groot)ouders zijn er zitbanken, maar zij kunnen ook gewoon meespelen. Tafels nodigen iedereen uit voor een etentje in de natuur.

Het speelbos is gesitueerd in een geheel natuurlijke omgeving: een groot bos van ruim 2 hectare met zandverstuivingen, heuvels, oude eikenbomen en vogelbosjes.

In de loop van de jaren zijn er elementen toegevoegd. Indrukwekkend is de metallofoon. Deze is gemaakt van boomstammen waarin klankkasten zijn uitgehakt. De metalen platen zijn gestemd zodat met een stok een melodie gespeeld kan worden. Onder begeleiding van Hans van Dorp is dit instrument in 2014 aangelegd.

Ieder kind heeft recht op natuur. Natuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, zelfwaardering, creativiteit, concentratie en denkvermogen. De natuur heeft een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen. Hier leer je het inschatten van risico’s; je leert er waarderen en respecteren. Hierover kunt u meer lezen in het artikel ‘Heerlijk Buitenspelen’.

Echter, het is steeds moeilijker voor kinderen om contact te hebben met natuur. Zo spelen kinderen van nu 50% minder in de natuur dan 25 jaar geleden. Verstedelijking, computer, mobiel en tv zijn  belangrijke oorzaken waardoor kinderen niet of nauwelijks in contact met de natuur komen. De kloof tussen kinderen en natuur wordt steeds groter omdat deze ontwikkelingen blijven doorgaan.

Daarnaast is de huidige jeugd de beslisser van morgen. Als wij nu willen dat ze voor de natuur zullen zorgen en werken aan een duurzame samenleving moeten ze in de gelegenheid zijn er een band mee op te bouwen.

Direct contact van kinderen met de natuur is dus van vitaal belang. Hier is toenemende aandacht voor bij verschillende organisaties zoals Springzaad, het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid), etc. Langzamerhand worden er in Nederland steeds meer natuurspeelplekken gerealiseerd, maar dat zijn er nog veel te weinig. In ’t Gooi was er nog nergens een echte natuurspeelplek. Met het inrichten van dit speelbos willen we een bijdrage leveren aan het herstel van het contact dat kinderen met de natuur zouden moeten hebben. Spelen in de natuur moet weer vanzelfsprekend worden.

Het speelbos is een gezamenlijk project van het Goois Natuurreservaat (GNR) en initiatiefnemers van het IVN. Vele vrijwilligers van onder andere het IVN, het GNR, de GAC en de Rabobank hebben meegeholpen bij de aanleg. Inmiddels hebben verschillende organisaties toegezegd het project te sponsoren waaronder de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, de Lakeland Foundation, Vitens, het IVN, Cooperatiefonds Rabobank Noord Gooiland, Kringloopcentrum Eemnes en de Nationale Postcode Loterij. Het project kan zeker nog sponsors gebruiken. Wilt u zelf of met uw bedrijf dit project steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening 33.00.33.999 tnv het Goois Natuurreservaat te Hilversum.
Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Anoeska van de Moosdijk, 035 6214598 of moosdijk@gnr.nl

Het speelbos is tegenover het groepsverblijf ’t Laer van het Goois Natuurreservaat ten oosten van Hilversum nabij Anna’s Hoeve.

Speelbos ‘t Laer is altijd open. Officieel tussen zonsopgang en zonsondergang zoals alle natuurgebieden van het GNR.
In de zomerperiode is de waterpomp te gebruiken (globaal april – oktober) en staat er een Dixi-toilet.
Groepen kunnen vooraf contact opnemen met het GNR.

Twee keer per jaar doen we  groot onderhoud: in maart in het kader van NLDoet en in november. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers nodig.

gooi_speelbos_buitenspelen.pdf

 

Route beschrijving