Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Geldrop worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.