De meeste activiteiten van IVN Geldrop worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

De werkgroepen van IVN Geldrop

Scholenwerkgroep

We ontwikkelen activiteiten voor basisscholen. We organiseren en begeleiden de uitvoering van de activiteiten in het kasteelpark.

Tentoonstelling-werkgroep

Elk jaar maken we een tentoonstelling rondom een natuurthema in de Paardenstal in de Kasteeltuin van Kasteel Geldrop.

Themapresentaties

We organiseren de maandelijkse themapresentaties (fotolezingen en natuurfilms) in natuurinformatiecentrum De Paardestal, leiden die in en sluiten die af. We bedenken onderwerpen en zoeken daar sprekers bij

Natuurgidsen

Door middel van rondleidingen, wandelingen en activiteiten onder leiding van gediplomeerde gidsen, willen we je kennis laten maken met natuur en milieu.

Beeldpresentatie

Wij maken de beeldpresentatie bij de jaarlijkse tentoonstelling in de Paardenstal en bij de inloopavonden. Hiervoor wordt zoveel mogelijk eigen foto- en filmmateriaal verzameld.

Bomen

We begeleiden wandelingen, verzamelen en verspreiden informatie door o.m. inventarisatie, voorlichting, themabijeenkomsten en cursussen. We onderhouden contact met de gemeente over het bomenbestand in Geldrop en hebben daarbij een adviserende en wakende rol.

Cursus

We zetten cursussen op, zoeken naar docenten, maken cursusmateriaal, werven en ontvangen deelnemers en zorgen ervoor dat de hele cursus goed verloopt in een aangename sfeer.

Jeugd IVN

Houd je van de natuur en ga je graag op onderzoek uit? Vind je het leuk om actief te zijn in de natuur met een gezellige groep? Dan is Jeugd-IVN echt iets voor jou!

Cursus Natuurfotografie – zomer 2022

Natuur fotografie

Het idee is om elke maand een buitenactiviteit te organiseren en een avond binnen met als thema natuurfotografie.

Paddenstoelen

Paddenstoelen

We organiseren en begeleiden activiteiten, waaronder de wandelingen met onze werkgroepleden. Zo willen we de belangstelling voor en kennis over paddenstoelen bevorderen. Niet om ze te plukken maar om te genieten van hun veelheid aan verschijningsvormen.

Vogelwerkgroep

Vogels spotten, iedere keer weer een verrassing wat we horen en zien. Van iedere wandeling maken we een tellijst.

Het leven van een pad

Paddenwerkgroep

Wij zorgen er jaarlijks voor dat de padden veilig de Strabrechtseheideweg en Redelrijklaan kunnen oversteken.

Schoon Geldrop-Mierlo

Maandelijks, en bovendien op enkele landelijke actiedagen, ruimen we zwerfafval op. Door onze voorbeeldfunctie en publiciteit willen we een gedragsverandering bij inwoners van Geldrop-Mierlo tot stand brengen. Het uiteindelijke doel is ‘Geldrop-Mierlo schoon’, ‘Nederland schoon’ en ‘Schoon heel gewoon’.

Contact

Strabrecht College

We ontwikkelen en begeleiden opdrachten in de natuur voor de brugklasleerlingen van het Strabrecht College. We doen dat in samenwerking met de sectie biologie van deze school.

Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid stelt zich ten doel duurzaamheid onder de aandacht te brengen van de eigen leden en het publiek. Ook adviseren bij de gemeente inzake duurzaamheid. Onze speelse PowerPoint laat in een notendop zien hoe we denken over duurzaamheid en wat we doen.

Natuurkoffer

Jaarlijks verzorgen wij 4 fijne beleefmiddagen in woonzorgcomplex Berkenheuvel. In voor- en najaar brengen we de natuur naar binnen voor 2 verschillende groepen, waarbij we een centraal thema hebben. Speciale aandacht geven we aan het stimuleren van herinneringen en de zintuigen.

Kasteel Voedselbos

Onze mooie PowerPoint laat zien wat we doen en al bereikt hebben, en geeft o.a. uitleg over het voedselbos. We ontwikkelen verder educatief materiaal, geven rondleidingen en dragen zorg voor evenementen, waaronder NLdoet. Ook organiseren we tellingen van planten en dieren.