Activiteiten Strabrecht College

Bereken de hoogte van een boom. Wat is de waterkwaliteit van een sloot? Tja, en dan moet je even nadenken, over wat je ooit geleerd hebt en van toepassing kan zijn.
Het zijn enkele van de 11 opdrachten die brugklassers van het Strabrecht College moeten uitvoeren tijdens een biologieles in het bos.

Sinds 8 jaar worden er GPS (Global Positioning System) wandelingen georganiseerd in het bos van Herdersveld voor brugklassers van HAVO-VWO (in toekomst ook MAVO), door biologieleraren van het Strabrecht College in nauwe samenwerking met het IVN.
Doel is om de elementaire kennis van biologie en wis-natuurkunde in de praktijk te brengen.
De wandeling neemt een ochtend in beslag en vindt plaats tijdens schooluren.

De leerlingen gaan in kleine groepjes een route in 8-vorm lopen die door het GPS-track bepaald wordt. Die route leidt naar 11 opdrachten, die gerelateerd zijn aan thema’s zoals mossen, de spar, de den, lariks, het loofbos, insecten, en waterkwaliteit.

Per groepje krijgen ze een rugzak, waarin een meetinstrument zit, lakmoespapiertjes, colablikje als er geen water beschikbaar is, geplastificeerde opdrachten met antwoordformulier en verdere attributen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren.

De opdrachten kunnen variëren: het berekenen van de hoogte van een eik met behulp van het meetinstrument, het bepalen van de zuurgraad van water met lakmoes, een loep, vogelgeluiden herkennen, sporen herkennen van dieren, bodemdiertjes identificeren etc.

IVN is aanwezig bij de post bodemdiertjes, waar ze aan de hand van een loep en IVN bepalen welk diertje het is. En bij de post vogelgeluiden. Bij de Vogelgeluiden moeten ze aan de hand van vogelgeluiden en een bijbehorende vogelkaart bepalen welke vogel ze horen. De een herkent meerdere vogels, de ander geen enkele. Het verschil in kennis is soms groot.

De antwoorden van de leerlingen op het antwoordformulier worden gecontroleerd door hun biologieleraar, reden waarom de leerlingen er serieus mee bezig zijn.

De activiteiten werden opgestart door Jo van Gerven in 2012. Sinds 2015 organiseert en coördineert Theo van Pelt de gps-wandelingen op het Strabrecht College in Geldrop.

Toen de begeleider Vogelgeluiden een keer terugliep met een groep leerlingen naar het startpunt riep iemand ‘ik hoor een vink’ en daar doe je het voor!