Vogels

Vogels spotten: iedere keer een verrassing wat we zien en horen.
Als lid van onze enthousiaste vogelgroep ga je steeds meer vogels herkennen. We trekken niet met grote telelenzen op statieven door het land, maar genieten met onze verrekijker vooral volop van de vogels in onze eigen omgeving. Een goudvink, patrijs of baardmannetje zien is een cadeautje, maar we worden ook blij van een specht, roodborsttapuit of rietzanger.

Van de Vijfde van Beethoven tot alarm
Zodra de natuur zich goed in het blad heeft gestoken, moeten we ons een stuk meer op vogelgeluiden richten. ‘Dudeljo’, een wielewaal! Hoor je Beethoven, dan weet je de geelgors in je buurt. Maar zo makkelijk is dikwijls niet: horen we daar nu werkelijk een buizerd of een goede imitatie door een Vlaamse Gaai?

Vogelgroep de Klauwier
Feitelijk bestaat de vogelwerkgroep uit twee groepen met een verschillende invulling. De oorspronkelijke Vogelwerkgroep is in 2009 gestart. We zijn vooral een wandelgroep. Op de laatste donderdagochtend van de maand gaan we met onze 21 leden op pad. In januari hebben we een binnenactiviteit in natuurinformatiecentrum De Paardestal.

Vogelgroep de Wielewaal
Deze actievere werkgroep ontstond in maart 2020 voor vogelaars uit de vogelwerkgroep en cursisten van de vogelcursus die wat meer actie wilden. We hadden een kleine groep voor ogen maar inmiddels zijn we al met 14 leden, waarvan enkele in beide groepen participeren. De activiteiten hieronder staan (inmiddels) op het conto van de Wielewaalgroep.

Openbare vogelexcursies en beginnerscursus
Vrijwel ieder jaar geven we een vogelcursus voor beginners. Die werd overigens (minder frequent) al gegeven sinds de oprichting van de eerste vogelwerkgroep.

In het voorjaar begeleiden enkele van onze leden 6 openbare vogelwandelingen in verschillende biotopen zoals bos en heide, beekdal en kleinschalig cultuurlandschap. Je kunt er gratis aan deelnemen. Houd onze website in de gaten. (Informatie bij Leo Donders, tel. 040 2862665).

Onderzoek, tellingen en nestkastonderhoud

Vogelwandelingen dichtbij en verder weg
De tweede woensdag van de maand is onze vaste vogelmorgen. We kiezen voor onze wandeling meestal een natuurgebied in de buurt van Geldrop en soms (extra, in het weekend) een gebied wat verder weg. In de wintermaanden maken een korte wandeling in het kasteelpark, waarna we een thema bespreken in De Paardestal.

Samenvatting