Bomenwerkgroep

Bomen zijn bijzonder waardevol en nuttig in landschap en natuur. Met de bomenwerkgroep willen wij daarom de aandacht voor en de kennis over bomen verder ontwikkelen.

Deze kennis houden we op peil en ontwikkelen we door regelmatig wandelingen, voorlichtingen en cursussen te geven en door het opzetten van een archief voor boeken en publicaties over bomen. Bovendien worden er voor de leden én niet-leden van de bomenwerkgroep, publiekswandelingen en inloopavonden georganiseerd. Daarnaast voeren we overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen, over het behouden en onderhouden van de bomen in Geldrop.

De IVN-leden, die willen meedoen met de bomenwerkgroep, worden op onze verzendlijst geplaatst en krijgen de informatie over alle activiteiten toegestuurd. IVN-leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Tinus de Gouw of Leo Schutter (via ivnpostgeldrop@gmail.com).

Voor onze werkgroep hebben we nog actieve leden nodig. Wil je meedoen met de organisatie of begeleiding van onze activiteiten, dan kun je dat ons laten weten via ivnpostgeldrop@gmail.com.

Filmpje Bomenwandeling Skandia