Bomenwerkgroep

De bomenwerkgroep wil de aandacht voor bomen stimuleren, en de kennis over bomen op peil houden en verder ontwikkelen. Bomen zijn namelijk bijzonder waardevol in het landschap, de ecosystemen en kringlopen. Ze bieden direct en indirect voedsel aan alle mogelijke organismen, van plant tot dier, van paddenstoel tot mens. Ze zuiveren de lucht en reguleren de waterhuishouding en de luchttemperatuur.

Onze activiteiten: van ‘zaadjes’ tot bomen planten
Om onze doelen te realiseren organiseren en begeleiden we regelmatig wandelingen, zowel publiekswandelingen (excursies) als speciale wandelingen voor leden van onze werkgroep, zoals bezoeken aan boomkwekerijen. We geven voorlichting, verzorgen themabijeenkomsten, presentaties en cursussen, en zetten een database voor bomen op.

We leveren een belangrijke bijdrage aan Boomfeestdag, de aanleg van Voedselbosjes bij scholen en nemen het voortouw bij Plan Boom (het planten van honderden jonge boompjes en struiken tegelijk op gemeentegrond).

Bomenbestand bewaken
Daarnaast voeren we overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen over het behouden en onderhouden van de bomen in (vooral) de publieke ruimte. Eerder inventariseerden wij voor de Gemeente Geldrop-Mierlo het bestand van waardevolle bomen in particuliere tuinen.

Wil je deelnemen aan onze werkgroep?
Als IVN-lid mag je aansluiten bij de Bomenwerkgroep. Je krijgt dan de informatie over alle activiteiten toegestuurd. We vinden het vooral fijn als je actief deel wilt nemen, al is het maar door eens (mee) een wandeling voor onze groep voor te bereiden. Voor de organisatie en begeleiding van onze activiteiten zijn we (ook) op zoek naar extra hulp. Wil je actief of als geïnteresseerde meedoen, of meer informatie, dan kun je dat ons laten weten via ivnpostgeldrop@gmail.com.

Filmpje Bomenwandeling Skandia

Samenvatting