IVN District Limburg

IVN District Limburg vormt het provinciale niveau van de IVN-vrijwilligersorganisatie en bestaat al ruim 50 jaar. IVN District Limburg heeft als doel om het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen en 5 Limburgse IVN regio's te bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën te stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid te komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops en inspiratiedagen. Met inzet van alle Limburgse IVN-vrijwilligers bereikten wij in 2014 ruim 71.000 belangstellenden voor activiteiten rond natuur en duurzaamheid.

IVN District Limburg wordt aangestuurd door een bestuur en ondersteund door medewerkers van IVN Limburg, diverse werkgroepen en loketten. Daarnaast is er de Stichting Nymphaea Limburg voor de werving van middelen.