Werkgroep Uilen Jaarverslag 2015

Activiteiten over 2015 en plannen voor 2016
Werkgroep
De leden van deze werkgroep zijn/waren Ria Waal, Els Raadschelders,
Joris Drubbel, Bert Fakkeldij, Tijs van den Berg en Gerhard Coster.
In 2015 heeft Els Raadschelders afscheid genomen en is
Tijs van den Berg toegetreden als nieuw lid.

Doel werk/subgroep
In de loop van 2015 is de werkgroep Uilen opgeheven. Haar activiteiten worden voorgezet onder de vlag van de Vogelwerkgroep, als subgroep uilen. Als onderdeel van de Vogelwerkgroep is de continuïteit van de activiteiten beter gewaarborgd. Diverse vogelaars zijn ook geïnteresseerd in uilen, en deze nieuwe constructie geeft hen de mogelijkheid om deze vogels beter te volgen in ons werkgebied. De leden van de werkgroep
Uilen zijn lid geworden van de Vogelwerkgroep. Voor hen betekent het
een verbreding van hun aandachtsgebied. Doel van deze nieuwe subgroep uilen is om steenuilen en kerkuilen in ons werkgebied te inventariseren en waar mogelijk hun overlevingskansen te vergroten.

Uilenseizoen 2015
Activiteiten werkgroep

Ook in 2015 hebben we weer locaties in ons werkgebied gevolgd en geïnventariseerd waar uilen wonen, hebben gewoond en mogelijk kunnen gaan wonen. Dat zijn voor een deel natuurlijke nestlocaties en voor een deel door ons of door anderen geplaatste nestkasten. Elk van de leden van de werkgroep heeft een aantal van deze locaties onder zijn of haar hoede, volgt wat daar gebeurt of moet gebeuren, en geeft indien nodig opvolging.

De meeste leden zijn gedurende het voorjaar en de zomer geregeld op pad en bezig geweest met het controleren en schoonmaken van nestkasten, inventariseren van bewoning en broedsucces en om te proberen nieuwe territoria te ontdekken. Daarbij kom je dan op allerlei plekken waar je anders nooit komt en tref je steeds weer nieuwe situaties aan.
Bijna iedereen blijkt uilen hartstikke interessante vogels te vinden.
Die afwisseling en dat enthousiasme maakt het ‘uilen’ leuk.

Het broedsucces in ons werkgebied was afgelopen jaar gemiddeld, hoewel het weer een geweldig muizenjaar was. De steenuilen deden het bij ons in 2015 vergelijkbaar met in 2014. We telden 3 territoria, met in totaal 9 uitgevlogen jongen.

Ook de kerkuilen deden het waarschijnlijk vergelijkbaar met in 2014. Weliswaar hadden we maar 2 territoria met geringde jongen (4 in totaal), maar we hadden wel 6 locaties waar waarschijnlijk ook door kerkuilen is gebroed. We hebben geen tweede broedsels van kerkuilen aangetroffen.

Ringen en kasten (ver)plaatsen
Onze ringers in 2015 waren Marc van Leeuwen en (nieuw) Tijs van den Berg. Ook hebben we weer diverse nieuwe of vernieuwde steenuilen- en kerkuilenkasten geplaatst, of verplaatst. Voor een deel als vervanging van kapotte of beschadigde kasten, maar ook op nieuwe locaties waardoor bewoners de aanwezigheid van steenuilen of kerkuilen werd gemeld of vermoed. Als dat inderdaad zo bleek te zijn (de braakballen vormden vaak het bewijs) en de locatie leek geschikt (voedsel, variatie, rust, veiligheid), dan probeerden we een nestkast te plaatsen.

Publiciteit en educatie
We hebben nagedacht over publiciteit en educatie, en dat geprobeerd in de praktijk te brengen want we zijn een IVN-werkgroep, en daar hoort dus educatie bij. In 2015 is het ons niet gelukt een ‘publieksringactiviteit’ te organiseren.

Plannen 2016
Onze plannen voor 2016 zijn om, als subgroep van de Vogelwerkgroep, actief door te gaan met het inventariseren van steenuilen en kerkuilen in ons werkgebied en waar mogelijk hun overlevingskansen te vergroten door het plaatsen van nestkasten en het geven van voorlichting.

Indien mogelijk gaan we ook weer een educatieve activiteit rondom het ringen van uilen organiseren. Naast steenuilen en kerkuilen, willen we ook torenvalken gaan inventariseren en volgen.

Werkgroep Uilen
Gerhard Coster

Naar Uilen