Grutto, Nationale vogel

November 2015 is de Grutto door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op de derde plaats.

IVN DRVU - Werkgroep WeidevogelbeschermingVogels als nationaal symbool
Ook Nederland heeft nu dus een gevederd icoon. De meeste landen hadden al een vogel als nationaal symbool. Zo hebben de Verenigde Staten de Amerikaanse zeearend,
India heeft de pauw, Frankrijk de haan en Brazilië de roodbuiklijster. Sinds juni 2015 hebben de Britten de roodborst als nationale soort.

IVN DRVU - Werkgroep WeidevogelbeschermingDe verkiezing en top-10
De verkiezing tot nationale vogel, georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, gaf de onderstaande top-10 van vogels.

Plaats Vogel Aantal stemmen
1 Grutto 9.973
2 Merel 4.953
3 Huismus 4.940
4 IJsvogel 4.630
5 Kievit 4.043
6 Roodborst 3.844
7 Koolmees 3.252
8 Boerenzwaluw 2.276
9 Blauwe reiger 1.978
10 Ooievaar 1.780

De Grutto
Van alle grutto’s broedt 85% in Nederland. Ons typische polderlandschap leent zich bij uitstek voor de grutto. Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.

Bescherming nodig
Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever geworden landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, dit jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden. De Vogelbescherming probeert daarom ook het tij voor de grutto te keren, onder meer door het opzetten van een netwerk van weidevogel-boeren, die laten zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend bedrijf en de zorg voor weidevogels weten te combineren.

Ook de werkgroep Weidevogelbescherming van De Ronde Venen & Uithoorn probeert weidevogels, waaronder de grutto, te beschermen.
Als vrijwilliger van deze groep maak je kennis met en doe je actief mee aan de bescherming van allerlei weidevogels waaronder onze grutto.  

Ambassadeur voor alle vogels 
De winnende vogel is niet alleen dé ambassadeur voor het Nederlandse polderlandschap. Ook is de grutto het uithangbord voor alle vogels, dat ons erop wijst hoe we die een handje kunnen helpen. Of het nu gaat om schoon water in de sloten, minder tegels in de achtertuin of het later maaien van weilanden.

Naar Werkgroep Weidevogelbescherming