Column week 14, Ik zie ze vliegen

kleine vos‘Ik zie een vlinder!’, zei ik tijdens een bijeenkomst van de leeskring bij een medelid thuis. Ik kon door het raam in de beschutte achtertuin kijken en ik zag iets fladderen. Mijn medekringleden trokken een gezicht alsof ze dachten: ze ziet ze vliegen!

Maar ik stond op en liep naar het raam. Er fladderde iets in de zon en de gastvrouw was ook komen kijken en zag ook iets fladderen. En als twee mensen iets zien fladderen…. dat moet het toch realiteit zijn, lijkt me.
Ik dacht even na en zei: ‘dat zou de kleine vos kunnen zijn’. Maar het was eind februari en koud maar zonnig en dus zou het kunnen. Deze vlinder is, naast de citroenvlinder en de dagpauwoog, één van de vroegst vliegende vlinders is ons natte kikkerlandje. Deze vlinders overwinteren als imago.
Vlinders behoren tot de insecten met een volledige gedaanteverwisseling. Dat wil zeggen dat zij de stadia: eitje, rups, pop en tot slot de volwassen vlinder(imago), kennen.

Vlinders worden bedreigt in ons land en één van de oorzaken is het ontbreken van een leefomgeving waarin al deze stadia kunnen overleven. Mooi, die vlinderstruik, maar hebben de vlinders ook een plek dichtbij waar ze hun eitjes kunnen afzetten? En heeft de rups die uit het eitje komt ook voedsel? En een plek waar ze veilig kunnen verpoppen? Als ze bijv. in grassen verpoppen, wordt er misschien te vroeg gemaaid: weg pop. Of: weg eitjes.
Het luistert heel nauw in de vlinderwereld, eigenlijk in heel de insectenwereld.
Neem nu de kleine vos…..het was hem écht, later zag ik er nog een vliegen ergens anders op een zonnige plek. Die houdt van jonge brandnetels die op open zonnige plaatsen staan. Maar ja, brandnetels in je tuin, daar houdt niet iedereen van. Gelukkig kan de kleine vos vele kilometers vliegen, het is een mobiele vlinder(zonder wieltjes). Er is zelfs gemeten dat hij 150 km kan vliegen. En onderweg vindt deze vlinder vast wel een zonnig plekje met jonge brandnetels. Daar worden de eitjes gelegd in groepjes en de uitgekomen rupsen blijven nog lang bij elkaar in een samen gesponnen brandnetelblad. Pas later leven ze solitair. De rupsen zijn zwart met twee gele strepen over hun rug.

DagpauwoogHou het in de gaten of je ze ziet vliegen: de kleine vos, de citroenvlinder of de dagpauwoog! Dan wordt het echt lente. Kijk ook eens op https://www.vlinderstichting.nl/ 

Elza Vis,
IVN Natuurgids

 

Digitale krantversie Column 2022-14, 7 april 2022, pagina ?

Naar columns 2022

Vind je dit leuk? Steun ons en word lid!

Word lid