Botshol in beeld

Roeitochten Botshol
Botshol-bord temidden van riet en waterlelies

Botshol
Zonnebadende waterlelie

Lepelaar tijdens roeitocht Botshol                                      Familie lepelaar op een legakker

Plantenwerkgroep                                     Rietorchis