Algemene info

Word lid of donateur

IVN DRVU - PR & communicatie. Informatiestand

Spreekt IVN je aan en wil je actief meedoen aan de activiteiten? Word dan lid! Ook als je weinig natuurkennis hebt ben je van harte welkom, betrokkenheid en enthousiasme zijn minstens zo belangrijk als kennis.

IVN draait bijna geheel op vrijwilligers maar wij maken ook kosten. Daarom verwelkomen wij ook graag donateurs en anderen die een gift willen doen. Leden en donateurs hebben bijna altijd gratis toegang tot de excursies. Soms zijn er kosten aan verbonden. Ze ontvangen viermaal per jaar het afdelingsblad ‘RondUit’. Leden krijgen bovendien het landelijke magazine ‘Mens en Natuur’

Contributie per jaar: Leden € 20, huisgenoten/gezinsleden € 6,
Veenmollen € 25, jeugdbegeleiders € 15, donateurs € 12.

Aanmelden: Aanmeldformulier

Of via de afdelingswebsite of het secretariaat:
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL88 RABO 0126 9173 45

t.n.v. IVN DRVU.

Naar Ander activiteiten of Activiteitenboekje of  Publicaties of Over ons