Aanmeldformulier nieuwe leden IVN De Ronde Venen en Uithoorn

Word je ook lid van onze natuurvereniging?
Voel je thuis in een vereniging die persoonlijke kennis en beleving van de natuur graag overdragen aan anderen.

RondUit
Leden en donateurs ontvangen vier maal per jaar het afdelingsblad RondUit en hebben gratis toegang tot alle lezingen en excursies, tenzij anders vermeld. 

Aanmelden
Word lid of donateur van IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn en meld je aan via onderstaand formulier.

Personen Bijdrage per jaar
Leden € 20
Donateurs € 12
Huisgenoot/gezinslid €   6

Lidmaatschappen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur van een jaar verlengd. Opzegging tenminste twee maanden voor het einde van het jaar kalender.

We verzoeken binnen 14 dagen u uw contributie over te maken naar bankrekeningnummer NL88 RABO 0126 9173 45 t.n.v. IVN De Ronde Venen & Uithoorn te Mijdrecht.