Werkgroep wandelingen en excursies

Deze groep verzorgt een van de belangrijkste publiekstrekkers van het IVN, nl. wandelingen, excursies en lezingen. Circa 18 per jaar. Het zijn meestal themawandelingen : herfst, vogels, paddestoelen enz. Elk jaar is er ook een lange dagwandeling waarbij gewoon eens een flink stuk gewandeld wordt zonder steeds bij allerlei natuurfenomeentjes stil te staan.

Jaarlijks nemen circa 600 mensen deel aan deze activiteiten.

Contactpersoon: Vacant