Werkgroep “Den Haof”

De groep heeft de zorg voor de aanleg en het onderhoud van een Natuurtuin bij De Gaard. Ook beheert de groep de “Nectarkroeg” (een insecten-waarnemings-post) om daardoor informatie te verkrijgen over de gevolgen van de klimaat-verandering. Deze informatie deelt de groep graag met jeugd en volwassenen.  

De groep zorgt ook voor het onderhoud van de beide IVN-gebouwen en kan dus altijd handige handen gebruiken.

De contactpersoon is: Jan Biemans. (zie namenlijst)