Werkgroep Kingbeek

Het bronnengebied van de Kingbeek ligt aan de voet van de “Hogenberg” bij Obbicht. Hier begint ze aan haar 7 km lange kronkelweg naar Illikhoven. De beek en de beekbegeleidende begroeiing vormen samen een prachtig maar ook kwetsbaar landschapselement. Juist die kwetsbaarheid vraagt extra aandacht in de sfeer van beheer en onderhoud, en hiervoor zet de werkgroep zich in.

De werkgroep houdt de toestand van de Kingbeek in de gaten en komt op velerlei manieren in aktie om deze toestand te behouden. Hiervoor is veel overleg met waterschap, gemeente en andere overheden nodig. Om geïnteresseerden voor te lichten te laten genieten van de mooie beek met zijn omgeving houdt de groep ook excursies.

Als gevolg van de uitvoering van de Grensmaasplannen zal door de ontgrinding en herinrichting van het landschap dit prachtige, authentieke Maaslandschap helaas onherstelbaar vernield worden.

Contactpersoon: Miel Jaspers (zie namenlijst)