Privacybeleid en gedragscode foto’s Born – Land van Swentibold

 Beleidsplan privacy IVN Born – Land van Swentibold  

a. De persoonsgegevens van de leden en donateurs van IVN Born – Land van Swentibold worden in een bestand bewaard om hen: 

– jaarlijks te herinneren aan hun contributie of donatie. 

– te informeren over activiteiten

– het kwartaalblad Bron 6 te doen bekomen.

b. Binnen de afdeling is de ledenadministrateur verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens

c. De volgende persoonsgegevens worden in het bestand opgenomen:

Persoonlijk:  voorletters; tussenvoegsel; naam; geslacht; geboortedatum. 
Afdeling: inschrijfdatum; lid nr.; soort lidmaatschap; IBAN;opzeggingsdatum
Adres: straat; huisnummer; toevoeging; postcode; plaats
Bereikbaarheid: telefoon vast; telefoon mobiel; e-mail adres
IVN: IVN Lidnummer; IVN datum inschrijving; IVN datum opzegging
NatuurGids: NG Abonneenummer; NG inschrijfdatum; NG opzeggingsdatum

d.  De persoonsgegevens worden bewaard in mappen, binnen het Software pakket PCLeden op een computer welke wordt beheerd door de ledenadministrateur.

e.  Er wordt een back-up van het gegevensbestand gemaakt welke wordt bewaard op een losstaande harde schijf. Er is een schaduwkopie aanwezig op de computer in de Gaard  

f. Er zijn geen afspraken met externe partijen omtrent het delen van persoonsgegevens, er wordt geen gebruik gemaakt van externe partijen om b.v. de distributie van het kwartaalblad Bron 6 te verzorgen.

g.  Binnen de afdeling heeft alleen de ledenadministrateur en de secretaris toegang tot de gegevens.

h. Alleen van IVN leden worden naam en adresgegevens en eventuele functie binnen IVN Born doorgegeven aan het landelijk IVN

i. Naam en adresgegevens van leden/donateurs, die via IVN Born een abonnement hebben afgesloten op de Natuurgids, worden doorgegeven aan de Natuurgids

j.  Binnen IVN Born bestaan werkgroepen met leden. Deze werkgroepen hebben lijsten met naam en adresgegevens en bereikbaarheidsgegevens.  

Aldus vastgesteld  tijdens de Bestuursvergadering van IVN Born op
2 oktober 2018.

Gedragscode foto’s

In ons fotoarchief zitten heel veel foto’s waarop uiteraard veel actieve IVN’ers zijn afgebeeld. Aangezien het vrijwel onmogelijk is iedereen persoonlijk om toestemming te vragen en we deze foto’s te waardevol vinden om ze nooit meer te gebruiken, vragen we u om aan het  bestuur kenbaar te maken als u principieel bezwaar heeft tegen het gebruik van IVN-foto’s waarop u herkenbaar staat afgebeeld.