Werkgroep steenuilen

De steenuilenwerkgroep Swentibold zet zich in om de steenuilen in het Land van Swentibold te beschermen en behouden.

Onze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van nestkasten om steenuilen een veilige broedplek te bieden. De steenuil broedt van nature in holtes in oude (fruit)bomen en achter de pannen of op zolder van allerhande gebouwen (schuurtjes, houthokken, karloodsen, etc.). SteenuilAangezien er steeds minder natuurlijke broedplekken beschikbaar zijn voor de steenuil is een nestkast een welkom alternatief! Deze kasten worden in eigen beheer gemaakt.

Verder houden we ons bezig met het monitoren van de broedgevallen, onderhouden en schoonmaken van de kasten (najaar/winter) en inventariseren van de steenuilenterritoria (voorjaar).

Voor vragen of meldingen m.b.t. steenuilen kunnen jullie mailen naar: steenuilswentibold@gmail.com
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op onze Facebookpagina en kijk ook eens naar dit filmpje .

Nadere informatie via de coördinator van de werkgroep steenuilen Cyrille Larosch (zie namenlijst)