ANBI

 

Naamstelling

Naam: IVN Born – Land van Swentibold

Statutaire naam: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afdeling Land van Swentibold.

IVN Born – Land van Swentibold is een zelfstandige vereniging en functioneert als afdeling van het landelijke Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

RSIN

RSIN-nummer: 803066223

Postadres

IVN Born – Land van Swentibold
Dr. Duijsenslaan 23
6127 CV Grevenbicht

Doelstelling

IVN Born – Land van Swentibold draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Beleidsplan in hoofdlijnen

Wat doet het IVN Born – Land van Swentibold (2015-2017):

Bestuurders

Voorzitter Arno Duwel personalia
Secretaris Hennie Rozie personalia
Penningmeester Meinse van der Velde personalia
Bestuurslid Arno Huis in ‘t Veld personalia
Bestuurslid Jean Engels personalia

Functies van de bestuurders

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Verwerving van inkomsten

De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributiegelden van leden en donateurs. Verder ontvangt de vereniging structureel nog een beperkte subsidie van Gemeente Sittard – Geleen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van IVN Born – Land van Swentibold. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie en worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Besteding van het vermogen

De jaarlijkse bestedingen bestaan uit:

Beloningsbeleid

Iedereen die binnen de vereniging helpt of een afgesproken taak heeft doet dit pro deo.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt altijd opgenomen in het lentenummer van het afdelingsblad.
Via de navolgende link

Bron6 Lente 2023

kan dit gedownload worden.

Financiële gegevens

In onderstaande bijlagen zijn de financiële verslagen van de laatste jaren als download opgenomen.

Financieel verslag 2019: Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2020: Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2021: Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2022: Financieel verslag 2022