Born - Land van Swentibold
Landschap
woensdag07sep2022

Enquête over grindwinning Graetheide

IVN Born-Land van Swentibold plaatst onderstaand artikel uit de Nieuwsbrief van het Graetheidecomité op haar website om de bezorgdheid van het comité en de bewoners onder ieders aandacht te brengen.

Het Bestuur van IVN Born en de Werkgroep Kingbeek heeft het Comité inmiddels  laten weten faliekant tegen grindwinning op Graetheide te zijn.

Ook de leden van IVN Born-Land van Swentibold kunnen natuurlijk (de deadline van 7 september is verruimd) hun mening uitspreken via een mailtje aan info@graetheidecomite.nl
Voor alle info bezoek de website https://www.graetheidecomite.nl/

Nieuwsbrief Graetheidecomité sept. 2022

met enquête over grindwinning Graetheide
 

Wat vindt u van grindwinning op Graetheide?

Eind mei 2020 werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye met het verzoek om een gesprek over grindwinning op Graetheide. L’Ortye zoekt een nieuwe locatie omdat men in Meers klaar is. Het plan van L’Ortye houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare zuidelijk van het dorp Graetheide 15 meter diep afgegraven wordt voor grindwinning. Aan het plan zitten nogal wat nadelen. Het ontgrinden duurt minstens 15 jaar. Het grind wordt ter plaatse gezeefd en verkleind in een grote installatie (zie foto). Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, dat dus 15 jaar deels ontoegankelijk is. Het grind wordt afgevoerd via de oprit van de A2 in Urmond of via de haven in Stein. Het gaat om ongeveer 5 vrachtwagens per uur (en 5 weer terug). Na het afgraven wordt het gat gedeeltelijk opgevuld met grond en na afloop wordt het gebied ingericht als natuurgebied. De afvoer van grind via de A2 is een probleem omdat DSM de Oude Postbaan wil afsluiten en er dus geen directe verbinding met de A2 meer is. Het is niet duidelijk hoe men dan op de A2 of in Stein wil komen. Een ander probleempunt is het gevolg van de ontgrindingen voor de bronnen van de Kingbeek. Volgens de werkgroep Kingbeek van het IVN zijn de gevolgen onaanvaardbaar groot. We hebben L'Ortye gevraagd dit te laten onderzoeken en ook om een oplossing van de verkeerssituatie gevraagd. Nu, na twee jaar, hebben we daar nog geen antwoord op.

Op de foto ziet u hoe de verwerkingsinstallatie die op Graetheide zou moeten komen er uit ziet (foto L'Ortye).Graetheide verwerkingsinstallatie

Wat vindt u er van ?
Graag zouden we weten wat U van grindwinning op Graetheide vindt. Bent u er voor of bent u tegen. Stuur ons een mailtje terug met uw mening. De mening van onze leden is bepalend voor de acties die het Graetheidecomité gaat ondernemen.
Vanaf 7 september staat de uitslag op onze website.


Graetheide blijft definitief groen.

DSM, Chemelot, de provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein hebben besloten dat Graetheide groen blijft. Er komt definitief geen industrie. Het gaat dan om de 200 hectare tussen het Julianakanaal en de A2 ten zuiden van het dorp Graetheide. In 1976 is het Graetheidecomité opgericht om er voor te zorgen dat er op Graetheide geen industrie zou komen. Maar DSM/Chemelot wilde tot nu toe die mogelijkheid open houden. Na 46 jaar discussie is het dan nu eindelijk zover. Graetheide blijft definitief groen. Op 6 april 2022 werd dit besluit gevierd door het planten van een boom op Graetheide. Samen met gedeputeerde Satijn, de wethouders Meekels en Hendrix en enkel hoge heren van DSM, van Chemelot en van de Campus mocht de voorzitter van het Graetheidecomité de boom (een iep) planten.

Het gebied zal binnenkort opgeknapt worden. Het noordelijk deel moet ingericht worden als ecologische verbindingszone met kleinschalige landbouw. De gemeente Sittard-Geleen is aan zet om dit te realiseren. Het Graetheidecomitë zal bij de planning hiervan betrokken worden. Een probleem is echter nog dat de firma L’Ortye in het gebied grootschalig grind wil gaan winnen.