Werkgroep scholing

De werkgroep scholing is opgericht met als doel de natuurbeleving van mensen te helpen ontwikkelen  door het aanbod aan cursussen en educatieve excursies dat de afdeling aan leden en donateurs van het IVN en burgers aanbiedt te stroomlijnen.

De werkgroep probeert daartoe de behoefte bij leden, donateurs en burgers in kaart te brengen en cursussen en excursies daarop af te stemmen. Daarnaast worden initiatieven van het landelijk bestuur vertaald in lokale aktiviteiten.

De werkgroep kent drie activiteiten, te weten: 

Deze activiteiten betekenen dat de werkgroep soms cursussen ontwikkelt en organiseert, soms zorgt de werkgroep er voor bestaande cursussen gefaciliteerd worden en soms hoeft de werkgroep alleen maar de IVN leden op de hoogte te stellen van bestaande cursussen in de regio.

Er wordt vier tot zes keer per jaar vergaderd. Uit de werkgroep worden projectteams gevormd (hierin kunnen ook niet-leden van de werkgroep deelnemen) voor het opzetten van cursussen. Docenten voor de cursussen en excursies worden meestal uit de betreffende werkgroepen (planten, vogels, libellen en vlinders, etc.) geworven.

Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de werkgroep scholing, of heeft u een vraag over het aanbod, dan wel een suggestie met betrekking tot een cursus of excursie, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de werkgroep, Henk van de Beek (vandebeekhenk@gmail.com).