Doe ook mee Bloemen en planten

Winkelmankazerne Zuid SBB

Barneveld 26 april 2019
  • Aanwezig: Jannie, Klaasje, Lenie, Hans, Wim, Nico en Marja

Om even over half twee zijn we in het gebied. Het is droog, maar fris. De Bosaardbei staat er nog steeds. Na onderzoek thuis, door Hans, komt hij tot de conclusie dat het toch niet de bosaardbei is, maar een verwilderde aardbei. Aan het begin, maar ook later op het pad vinden we Hertshoornweegbree. De Ganzerik wordt, na onderzoek door Hans, Kruipganzerik. Het is moeilijk om zeker te zijn, want er zijn veel kruisingen tussen de verschillende Ganzeriken. We noteren veel algemene soorten (lijst wordt later doorgestuurd). Op het pad staat veel Klein vogelpootje, maar ook veel Zandraket.  En regelmatig zien we de Kleine leeuwenklauw en de Zandhoornbloem. Verder noteren we Dwergviltkruid. Bosdroogbloem en Buntgras. We zien op een paar plekken het Driekleurig viooltje en het Akkerviooltje. Ook het Veelkleurig vergeet-mij-nietje wordt regelmatig gezien, evenals Drienerfmuur. Verder wordt het Klein tasjeskruid genoemd. Nico wijst me regelmatig op het Tandjesgras; er staan er heel wat. Ik herken ze beter als ze bloeien. Hans vindt de Valse salie. We vinden een aantal Bleeksporig bosviooltjes. Later vinden we het Hondsviooltjes en verrassend ook een exemplaar Deens lepelblad.

In het gebied staan veel aangeplante struiken (uit de tijd dat het een kazerne was), o.a. Vlakke dwergmispel, Sneeuwbes, Theeboompje, Mahonie, Zuurbes, Witte deutzia, Vlinderstruik, Laurierkers, Zoete kers en Moseik. Als we van de weg teruglopen naar het begin van het gebied zien we in de berm nog een aantal planten, zoals Lelietje-van-dalen, Bitterzoet, Tuinjudaspenning, Kleine maagdenpalm en Dagkoekoeksbloem. Even voor vijf uur zijn we terug bij de auto’s. We hebben ongeveer 142 soorten genoteerd.

Ontdek meer over

Deel deze pagina