Overig

Nieuwsbrief april 2023

Barneveld 17 april 2023

Wandeling naar Groot Zeilmeer (Uddel)

Op zaterdagochtend 22 april vindt er een natuurwandeling naar het Groot Zeilmeer bij Uddel plaats. We gaan wandelen tussen Meerveld en Uddel. Er zijn in deze omgeving meerdere pingomeertjes. Hoe zijn die ontstaan? Als je mee gaat krijg je dat te horen. Tijdens de wandeling van ongeveer 3 kilometer laten we ons verrassen door de natuur. We luisteren naar de vogels en kijken wat er groeit, bloeit en leeft in dit mooie gebied. Nu het broedseizoen volop bezig is staan we ook stil bij de nestkasten in dit gebied. Deze worden tijdens het seizoen regelmatig door vrijwilligers gecontroleerd. We hopen op een fijne wandeling in een voor jou misschien wel onbekend stukje natuur.

Gidsen: Lenie van de Streek en Grietje Stitselaar.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Bethabara (V.d. Berglaan 79) in Voorthuizen en daar is tevens het enige verzamelpunt. De wandeling duurt circa 2 uur en ongeveer 12.45 uur hopen we weer terug te zijn in Voorthuizen.
Voor meer informatie: 06–25475040 of gstitselaardeboer@gmail.com. Opgeven vooraf is niet nodig. Leden, donateurs en kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee, anderen betalen € 3,50.

In mei… leggen alle vogels een ei!

Op zaterdag 6 mei is er een leuke familieactiviteit, waar we met z’n allen voorzichtig in nestkastjes gluren, een vogelhuisje versieren en iets leren over hoe jonge vogeltjes groeien! Kom met je ouders, opa’s en/of oma’s genieten van babyvogeltjes heel dichtbij. Breng een stevige emmer mee en een beetje geduld want we willen ze niet laten schrikken…

Voor wie: alle IVN leden en kinderen/kleinkinderen

Wanneer: 6 mei 2023
Waar: IVN natuureducatiecentrum, op landgoed De Schaffelaar, Gelderse erf, Stationsweg 2c in Barneveld (let op: geen lift aanwezig)
Hoe laat: 09.30 – 11.30 uur
Gidsen: Ellen Kleywegt, Rian Smit, Sylvia van de Hazel en Gemmie van de Drift

Kosten: € 1,50 per kind
Maximaal 30 aanmeldingen. Vol=vol, dus geef je snel op via
gemdrift@outlook.com
Opgeven graag vóór 1 mei 2023.

Vacature IVN Barneveld

We zijn op zoek naar een enthousiast algemeen bestuurslid. Heb je vragen neem dan contact op met de voorzitter van het IVN via voorzitter@ivn-barneveld.nl.

Betaling contributie 2023

Ondanks de landelijke IVN contributiestijging en de ook voor ons forse toename in kosten heeft het Bestuur besloten om voor dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. De standaard jaarbedragen blijven dus voor Leden € 24 en voor Huisgenootleden € 6. Voor Donateurs blijft het standaardbedrag €12.

Veel van de Leden en Donateurs hebben hun contributie / donatie voor 2023 al overgemaakt. Namens het Bestuur onze dank daarvoor.
Degenen die hier nog niet aan zijn toegekomen wil ik hierbij verzoeken
om de contributie / donatie voor 2023 over te maken naar ons
bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld
o.v.v. ‘contributie / donatie 2023’. Hogere bedragen dan de standaard
jaarbedragen mogen natuurlijk zoals altijd ook.

PS Voor de Leden die zich landelijk bij IVN Nederland hebben
aangemeld als Lid geldt dat hun contributie automatisch wordt
afgeschreven door IVN Nederland. Dat wordt dan €25 omdat zij de
contributieverhoging wel doorgevoerd hebben.

Overzicht wandelingen / activiteiten 2023

• 13 mei 2023 – Voorjaarswandeling / excursie Leuvenumse beek
• 31 mei 2023 – Natuur en cultuurhistorische wandeling Kootwijk(-erzand) • 2 juni 2023 – Nachtzwaluw excursie
• 17 juni 2023 – Zomerwandeling Landgoed Appel
• 1 juli 2023 – Op zoek naar insecten en hun sporen
• 13 juli 2023 – Pinetum Lunteren
• 12 augustus 2023 – Heide en Bijen
• 26 augustus 2023 – Lange afstandswandeling (circa 14 km)
• 9 september 2023 – De Bunt
• 14 oktober 2023 – Paddenstoelenwandeling – Schaffelaarsebos

Kijk op de website van https://www.ivn.nl/afdeling/barneveld/ voor de tijden van verzamelen/vertrek van de eerstkomende wandelingen en verdere informatie!

Vogelaarscontactdagen in 2023

De eerste twee contactdagen van dit jaar hebben we al weer achter de rug. Marco van Reenen en Daan Kuiper hebben een mooi programma opgesteld voor dit jaar. Zij hopen jullie te ontmoeten op (een van) deze dagen!

Zaterdag 22 april 2023 –Landje van Geijsel, Groen Jonker, Waverhoek,
De voorjaartrek is in volle gang. We verlangen er naar om veel vogels die we een tijd niet meer gezien of gehoord hebben weer te verwelkomen in ons mooie landje!
Op deze dag bezoeken we 3 mooie gebiedjes onder de rook van Amsterdam.
➢ Het Landje van Geijsel.
Dit befaamde stukje grond is een plas-dras weide vogelgebied en wordt van begin februari tot in mei onder een laagje water gezet. Dit maakt het erg aantrekkelijk voor vogels en vogelaars. Het werkt als een magneet op vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika, die hier neer strijken om op te vetten. Ook slapen ze hier graag omdat dit een veilig plekje is. Grutto’s (soms wel enkele duizenden), scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten, en vele andere soorten (soms ook de wat zeldzame) zijn dan hier te bewonderen.
➢ De Groene Jonker.
Dit relatief nieuwe natuurgebied bij Zevenhoven is sinds de
ontdekking van een broedpaar kleinst waterhoen (in 2010) bekend
is bij elke vogelaar.
Het is een (inmiddels wat minder) open moeraslandschap, waar
vaak leuke soorten worden waargenomen. Om een indruk te
geven: Op 23 april vorig jaar zijn o.a. de volgende soorten
waargenomen: zomertaling, porseleinhoen, geoorde fuut, bosruiter,
dwergmeeuw, sprinkhaanzanger, blauwborst e.v.a. In totaal 63
soorten. Dat belooft wat!
We maken een wandelroute waarbij we het hele gebied mooi te
kunnen overzien.
➢ Waverhoek.
Waverhoek is een 60ha groot veenmoeras. Een gebied waar watervogels en moerasvogels zich heel goed thuis voelen. Hier maken we kans op b.v. kleine plevier, kemphaan, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter.
Ook wordt het gebied af en toe bezocht door wat meer zeldzame vogels.
Tijdens een wandeling van ca 2 km zullen we ons ook hier prima vermaken!
We verzamelen op 5.30u op de Vetkamp en zijn aan het einde van de middag weer terug. Opgeven bij Daan Kuiper: akuiper@solcon.nl

Zaterdag 20 mei 2023 – De Weerribben
De Weerribben hebben we niet eerder bezocht tijdens een vogelaarscontactdag. Een goede reden om dit gebied over te slaan hebben we eigenlijk nooit gehad. Het is werkelijk een prachtig gebied van moerasbos, water en eindeloze rietvelden. Het lijkt ongerept, maar schijn bedriegt: elke meter grond is hier het gevolg van menselijk ingrijpen; turfwinningen. Daardoor is in de loop der jaren een schitterend, uitgestrekt gebied van moerasnatuur ontstaan. We bezoeken verschillende locaties en maken kans op tal van typische riet- en moerasvogels, zoals: snor, sprinkhaanzanger, blauwborst, purperreiger, waterral en de mysterieuze roerdomp.
We vertrekken om half vijf vanaf de Vetkamp en hopen rond het einde van de middag weer terug te zijn.
Aanmelden kan bij Marco van Reenen: mcvanreenen@gmail.com.

Zaterdag 17 juni 2023 – Fochteloërveen en Diependal
Op de grens van Friesland en Groningen ligt een uitgestrekt
natuurgebied, het Fochteloërveen. Het Fochteloërveen is een van de
laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Uiteraard geniet dit
gebied bekendheid onder de vogelaars vanwege de kraanvogels die er
broeden. Er zijn echter ook talloze andere vogelsoorten te bewonderen:
koekoek, paapje, wespendief, grauwe klauwier, blauwborst etc. Vaak is
ook de zeldzame slangenarend in dit gebied aanwezig. We bezoeken de uitkijktoren (de Zeven) die een indrukwekkend uitzicht geeft over het gebied. Uiteraard maken we ook een mooie wandeling. Afhankelijk van de tijd die we hebben bezoeken we ook het gebied Diependal. Ook hier is van alles te zien, maar het meest bijzondere zijn toch wel de roodhalsfuten die hier jaarlijks broeden. We vertrekken om half vijf vanaf de Vetkamp en hopen rond het einde van de middag weer terug te zijn.
Aanmelden kan bij Marco van Reenen: mcvanreenen@gmail.com.

Zaterdag 2 september 2023 – Westhoek
Westhoek ligt aan de kust in het noorden van Friesland.
Deze plek is boeiend door de mogelijkheid om zeer grote aantallen vogels waar te nemen. In deze periode van het jaar kunnen zich hier duizenden eenden en steltlopers verzamelen die hier krachten opdoen voor het vervolg van hun lange trektocht. Vluchten van 10.000 den vogels zijn geen uitzondering! Ook boeiend zijn de leuke soorten als krombekstrandloper, kleine strandloper, velduil, kanoet en vele anderen. Vogels die we niet dagelijks waarnemen.
We zoeken ook nog ander leuke gebiedjes op. Doelsoort is de Reuzenstern!
We blijven een hele dag. De exacte planning moet nog worden gemaakt. We vertrekken waarschijnlijk om ca 6.00u vanaf de Vetkamp.
Opgeven kan bij Daan Kuiper: akuiper@solcon.nl

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2023 – vogeltweedaagse naar een Waddeneiland

Zaterdag 18 november 2023 – bestemming nog niet bekend

Zaterdag 16 december 2023 – Paesens

Datum najaarsledenvergadering: 7 november 2023

Insect van het jaar 2023

De wc-motmug is onlangs verkozen tot insect van het jaar 2023. Dit insect kreeg maar liefst 34% van de stemmen. Hij lijkt op een klein vlindertje met een donzig lijf en prachtig behaarde vleugels. Vaak zie
je dit mugje op muren van wc’s en badkamers, maar ook bij andere stilstaande watertjes. De verkiezingscampagne is gehouden om op een positieve manier aandacht te vragen voor insecten en hun belang. Zie voor meer informatie: insect van het jaar (daar staan ook de andere genomineerden: het goudoogje, de beverkever, de boskakkerlak en de gewone tweevleugel. Ook de winnaar van vorig jaar is te zien op die website: de waterschorpioen).

Maai mei niet

Vorig jaar was er in een nieuwsbrief van IVN Barneveld ook al aandacht voor ‘maai mei niet’. Voor insecten is een ‘strak gazon’ namelijk niet goed. Verschillende natuurorganisaties roepen op om in mei even niet te gaan maaien. Hiermee help je de insecten in deze maand (in de maand mei is nog niet alles in bloei en daarom zou het goed zijn als bv. de paardenbloem even blijft staan).
In België en het Verenigd Koninkrijk bestaat de actie ‘Maai mei niet’ al langer. Daar hebben al honderden gemeentes en duizenden tuineigenaren in mei de grasmaaier niet gebruikt, zodat de natuur haar gang kon gaan. Dit zorgde ervoor dat planten en bloemen door het gazon naar boven komen én dat vervolgens vlinders, bijen, hommels en kevers meer voedsel tot hun beschikking hebben.
In Engeland is aangetoond dat als je het gazon niet maait in mei, er wel tot tien keer meer bijen worden aangetrokken. Hoe mooi is zo’n kleine actie om even niet te maaien! Help jij de insecten ook in mei, door een maand het gras niet te maaien? Zie voor meer informatie: Maai Mei Niet Nederland

Film: Onder het maaiveld

De film ‘Onder het maaiveld’ laat een wereld onder de grond zien: een gemeenschap van schimmels, larven, wormen, wortels, allerlei kleine insecten, geleedpotigen en een mol. En dit alles communiceert met elkaar en reageert op elkaar. Echt fascinerende beelden zijn in de film te zien van hoe de grond er uitziet (allerlei schimmeldraden bv.). Alles hangt met elkaar samen en verder is in de film te zien dat je de bodem ook kunt herstellen. Een groep stedelingen gaat op een klein stukje grond een moestuin aanleggen en ontdekt al het leven dat met elkaar samenhangt.
Voor wie het nog niet weet: een mol is echt een groot compliment voor je tuin! Dan heb je namelijk vruchtbare aarde. De mol levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem en de bodemvruchtbaarheid, door gangen te graven waardoor water en zuurstof tot diep in de aarde kunnen doordringen.
En wist je ook dat een theelepeltje grond meer levende organismen bevat dan dat er mensen op aarde leven?

Natuurlijkerwijze

Voor berichten die in Natuurlijkerwijze geplaatst
kunnen worden, kun je een e-mailsturen naar:
redactie@ivn-barneveld.nl. Wim Geelhoed zal
voor vragen contact met je opnemen (indien
nodig).

Heb je zelf iets voor de
nieuwsbrief?

Mocht je zelf iets hebben voor in de nieuwsbrief,
dan kun je mailen naar: pr@ivn-barneveld.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina