Excursie voorjaarsbloeiers Staverdense beek 13-5-23

Barneveld 21 mei 2023

12 belangstellenden leden en niet-leden van IVN liepen op zaterdagmorgen 13 mei met gidsen Jan van Middendorp en Wim Geelhoed mee, op zoek naar allerlei voorjaarsbloeiers op landgoed Staverden. Wim is met name de planten-expert en Jan weet veel van de beken en de cultuurhistorie van het gebied. Het was een hele mooie zonnige ochtend en een geslaagde excursie. Het dalkruid (net als het lelietje van dalen een lid van de aspergefamilie) begon net te bloeien, maar ook stond er nog volop vogelmelk, echte koekoeksbloem, grote muur, salomonszegel etc..

Een tweetal bezoekers van de excursie bezochten direct aansluitend al wandelend ook nog een deel van het verdere verloop van de prachtige Staverdense beek. Het gebied houdt de laatste jaren in het (ondergelopen) bos weer veel meer water vast dan voorheen, na een natuur-herstelproject van een aantal jaren geleden.

(foto’s van Gerald Kersjes en Rian Smit)

 

Deel deze pagina