2019-06-05 Schenkenshul, Hoenderloo SBB

Aanwezig: Wim, Arie, Klaasje, Eduard en Marja.

Om even over half twee zijn we in het gebied. Het is goed weer. 
Het gebied is droog met veel dode struikhei, maar je ziet ook veel nieuwe jonge planten tussen de struikhei. Er is veel opslag van Amerikaans vogelkers. Ook zien we veel jonge Sporkehout en Wilde lijsterbes. In het eerste gedeelte van de route zien we ook flink veel Liggend Walstro. Op een plek vinden we een Heidespurrie. Andere opvallende planten zijn o.a. Stijve klaverzuring, Bezemkruiskruid, Stijf havikskruid en Drienerfmuur. 
Op de paden vinden we grote aantallen Tandjesgras en Borstelgras. Op een plek vinden we Blauwe zegge. Ook zien we een aantal keren Vroege haver. Op het gebied van grassen noteren we verder nog Kweek, Bochtige smele, Fijn schapengras, Straatgras, Veelbloemige veldbies, Trekrus, Pitrus, Kropaar, Gladde witbol, Rood zwenkgras, Fioringras en Pijpenstrootje. Tussen de Struikhei staat ook regelmatig Pilzegge. In het veld zien Eduard en Wim 3 Roodborsttappuiten (190780-459980). Om kwart voor vier zijn we weer bij de auto. We hebben 66 soorten planten genoteerd. 

Marja