2019-06-01 Loofles, Kootwijk SBB

Aanwezig: Hans, Nico, Wim, Arie, Eduard en Marja.

20190601 ronde zonnedauw

We vertrekken om 08.00 uur vanaf de P&R de Wittenberg. 
Het is om die tijd al lekker weer. We parkeren aan de Heetweg. 
We beginnen al direct in het bos met de inventarisatie. De meest opvallende planten daar zijn het Penningkruid, Kleine leeuwenklauw, Hengel en Bosvergeet-mij-nietje. Bij het meer, waar het water behoorlijk laag staat, zien we al snel Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en Gewone waternavel. Die laatste 2 planten zijn massaal aanwezig. Verder zien we ook  Knolrus (roodachtig), Geelgroene zegge, Sterzegge en Gewone waterbies. Over de Gewone waterbies wordt eerst getwijfeld, want is het nu de Gewone waterbies of de Veelstengelige waterbies? Later komen we erachter dat ze er beide staan, de Gewone waterbies is vrij klein. Verderop zijn de planten veel hoger en daar is het verschil met de Veelstengelige waterbies veel duidelijker.  Ook het verschil met “rechte of schuine schede” is dan goed te zien. Een klein roodachtig rond blad schept ook verwarring, maar blijkt uiteindelijk het (kleine) blad van de Waterlelie. Ook zien we Blauwe zegge, Egelboterbloem, Veenpluis en Mannagras. Bij een bankje drinken we koffie. Daar vinden we Tandjesgras, een paar pollen Borstelgras en Vroege haver. Een paar pollen bloeiende boterbloemen vallen op. Eerst wordt gedacht aan Knolboterbloem, maar een aantal kenmerken kloppen niet. We komen uit op Behaarde boterbloem. Terug bij de auto zien we nog Stijf havikskruid en Dwergviltkruid. Om even over half twaalf zijn we terug bij de auto. Er zijn iets meer dan 100 soorten planten geteld.
Voor Staatsbosbeheer noteren we nog de volgende dieren:
Mieren in mierenhoop (177396-464260)
Rugstreeppad (177292-463961)
Adder (vrouwtje) (177302-463892)
Hazelworm en Zandhagedis (177327-463848)

Marja