Wegwijzer voor leden

Wegwijzer voor leden (voorheen Zoekboek)

De wegwijzer voor leden (voorheen zoekboek) is bedoeld om alle afspraken en informatie voor de (kader)leden van de afdeling beschikbaar te maken. Het is daarmee een handig naslagwerk waarop ieder lid van IVN-Apeldoorn de belangrijkste IVN-zaken kan nakijken.

De wegwijzer kan ook worden gebruikt bij de introductie van nieuwe leden. Indien zich een nieuw lid aanmeldt, kan deze de wegwijzer bekijken en zo een goede indruk krijgen van alles wat er zich binnen IVN Apeldoorn speelt.

De documenten van de wegwijzer worden de komende tijd verplaatst van de website naar de mediabibliotheek van OnsIVN (intranet). Ze zijn dan alleen beschikbaar voor IVN leden van de afdleing apeldoorn.
Log HIER in op OnsIVN / groep Afd: Apeldoorn.

De onderwerpen in de wegwijzer:

Handleiding Declaraties en facturen (via OnsIVN)
Maak je kosten, dan kun je deze declareren. Volg daarvoor de beschreven procedure en gebruik het declaratieformulier. Dat brengt zo min mogelijk werk voor administratie en penningmeester.

Handleidingen en Formulieren
Hier vind je alle beschikbare handleidingen en modellen (sjablonen) o.a. over IVN huisstijl en de handleiding tbv gebruik IVN lokaal (voor adresgegevens zie submenu: Contact)
– Informatie mbt excursies overgezet naar OnsIVN

Organisatie en beleid
Hier vind je de statuten, het huishoudelijk reglement en informatie over de organisatie van de afdeling, bestuur, leden en donateurs alsmede over de verschillende afdelingsactiviteiten en hoe gidsen hun deskundigheid op peil houden.

Publiciteit
Informatie over alles wat met PR en Communicatie te maken heeft. O.a. de IVN huisstijl en het Groenvoer – publicatieschema.
Voor modellen (sjablonen) zie het hoofdstuk handleidingen en modellen.

Financiën
Informatie over de afdelingsfinanciën, vergoedingen en prijzen van IVN-artikelen en cursussen, verzekeringen (pdf).
Voor (declaratie)formulieren etc. zie het hoofdstuk handleidingen en modellen.

Overige documenten
O.a. Inventaris materiaal werkgroepen en ARBO informatie