2014 09 Jac.P. Thijsse- en Landwehrpark, Henk Glas

Als je het Dr. Jac P. Thijssepark via de ingang aan de Prins Bernardlaan betreedt, kan het je niet ontgaan dat het park een rijksmonument is. Het bord bij de ingang verraadt dat de gemeente Amstelveen trost is op dit bijzondere park. Des te opmerkelijker is het, dat het IVN dit vaste verzamelpunt voor excursies door het park zondag 14 september niet gebruikt. Daarvoor in de plaats wordt gestart naast de Johanneskapel, de ingang van het Dr.Koos Landwehrpark.

Dit kleine parkje is vernoemd naar een Amstelvener, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanleg van de grootste wilde plantenverzameling van Nederland: het Thijssepark. Koos Landwehr heeft wilde planten in het hele land verzameld in een tijd dat ze nog nergens te koop waren.

ivn amstelveen krabbescheerHet Landwehrpark is heel anders dan het Thijssepark. Oorspronkelijk was het een moerassig weilandje van een halve hectare. Op slechte grond valt weinig grasopbrengst te verwachten. Des te meer mag  je verwachten van de plantendiversiteit. Met deze wetenschap is het weiland in 1950 veranderd in een heempark, zonder dat het helemaal op de schop is gegaan. Het slootje ligt vol krabbenscheer. Het veen dat ooit in metersdikke lagen Amstelveen bedekte, bestond voor een groot deel uit plantenresten van krabbenscheer. De oudere planten hebben via uitlopers een kring van jongere planten om zich heen. Zonder menselijk ingrijpen wordt het steeds meer dringen om een stukje ruimte in de sloot. De bovenste planten steken met hun bladen boven het water uit. De onderste  gaan dood door gebrek aan licht. Het slootje verlandt. Bacteriën zouden de dode planten moeten verteren, maar door zuurstofgebrek staakt dit proces. Er ontstaat veen. Zover laat men het niet komen in het park. De planten worden regelmatig uit de sloot gehaald, zodat de sloot open blijft en het volgende jaar opnieuw ruimte biedt voor krabbenscheer.

Door het Landwehrpark heen gewandeld kom je uit op de Emmakade en is de bekende ingang van het Thijssepark dichtbij. De zomer loopt op een einde, maar nog lang niet alles is uitgebloeid. Sommige planten bloeien juist  in de nazomer, zoals heide en boshavikskruid. Ook zijn er planten die na de bloei opnieuw heel mooi worden. Een sterk in het oog springend voorbeeld is de steenbreek, die in juni geel heeft gebloeid, maar nu oranje vruchtjes krijgt. Menigeen is in de veronderstelling, dat dit bloemen zijn. Hoewel bomen en heesters nog helemaal in het blad zitten, beginnen hun vruchten steeds meer kleur te krijgen. Varens krijgen geen bloemen en vruchten, want het zijn sporenplanten.  Op dit moment zijn de koningsvarens indrukwekkend en doen hun naam eer aan. Deze varens groeiden ook al in het gebied, voordat het park werd aangelegd. De heer Landwehr heeft daar dus niet ver voor hoeven reizen.

Henk Glas
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.