Fietstocht naar het Bentwoud.

Fietstocht naar het Bentwoud.

Alphen aan den Rijn 4 juli 2022

Startpunt vanaf kinderboerderij de Contactweide. De eerste stop was een bloemenvak langs de Snijdelwijklaan, in beheer van IVN Vrienden van het Heempad.

Deze strook bevat veel planten die vlinders en bijen trekken, zoals buddleya’s en geoord helmkruid. De eerste voltreffer was een kolibrivlinder.

Bij de volgende stop vertelde Pieter iets over de historie van het Bentwoud en de teloorgang van een deel door de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Pieter is zeer betrokken bij de ontwikkeling en fel tegenstander van deze weg (net als ondergetekende) en pleit voor het plan van het Molenberaad. Toen het onderwerp iets teveel tijd dreigde in te nemen, merkte een deelnemer terecht op, wij zijn hier voor niet voor een politieke opvatting maar voor de natuur.

We pakten onze fiets en namen voor het eerst een andere route, richting noordoost. Dit in plaats van de zuidwestelijke route, meer georiënteerd op vogelwaarnemingen. Pieter wist een plek waar het oranje havikskruid een plek had gevonden in het Bentwoud.

Fietsen werden geparkeerd en de rest van de excursie werd wandelend afgelegd. Het oranje havikskruid is van oorsprong een Europese bergplant, door tuinliefhebbers ontdekt en vanuit tuinen ontvlucht naar bermen en grasvelden. De plant voelt zich thuis op zonnige, grazige, vochthoudende plekken tot zelfs steenachtige bodems. De eerste waarneming is bekend uit 1840 gevonden op een studentenpad in Leiden. Tijdens deze wandeling werden meer dan 70 soorten bloeiende planten gezien.

Het noemen van al die namen duizelden bij de gemiddelde deelnemer, maar het gaf wel een beeld van hoe belangrijk het Bentwoud is als groene parel in het Groene Hart van Holland.

bentwoud

We zagen o.a. Slangenkruid, paarse morgenster, bonte wikke, ruige lathyrus, venkel, pastinaak, hopklaver, cichorei, wilde peen, gele kamille, zwanenbloem, watermunt, glad walstro, blaassilene, speerdistel en veel meer. Een van de deelnemers ontdekte de gevlekte rietorchis.

De slipblad- en grote kaardenbol (beschermd!) hebben beiden hun plek veroverd in het Bentwoud.

Voor de vogelaars hebben we toch nog de zang gehoord van fitis, zwartkop, tuinfluiter, merel, zanglijster en grasmus. Geen roerdomp, maar wel de fraaie zweefvlucht van de bruine kiekendief.

 

Hans van Dam,

Boskoop, 3-7-2022

Deel deze pagina