Mussen

Mussen

Het gaat niet goed met de huismus. In enkele decennia is het aantal broedparen gehalveerd van zo’n 2 miljoen naar ½ -1 miljoen broedparen. Wie had kunnen denken dat de – tot voor kort – meest algemene vogel van ons land op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terecht zou komen? Gelukkig hoeft de ordinaire straatrakker nog niet als 'zeldzaam' bestempeld te worden, maar de soort gaat nog elk jaar in aantal achteruit. In sommige grote steden is de huismus zo goed als verdwenen. Ook in Aa en Hunze merken we de teruggang. Langs de randen van de dorpen en rond boerderijen komt de huismus nog veel voor, maar vooral in de nieuwere wijken met meer bebouwing gaat het niet zo goed met de mus. Tellingen in de wijk Oosterveld (Rolde) bijvoorbeeld laten maar een enkel stukje zien waar de mus nog ‘heer en meester’ over de dakgoot is. De mus is een sociaal dier en zeer verbonden met zijn omgeving. Een broedpopulatie mussen in een straat zal niet snel ergens anders heen gaan. Ze blijven bij voorkeur hun hele leven in dezelfde straat. Dat betekent dat het ‘’koloniseren’ van nieuwe gebieden niet zo snel gaat. De mussen hoppen maar kleine stukjes. Vandaar dat het goed zou zijn om in de wijken verschillende ‘stapstenen’ te maken. Gebiedjes met voldoende nestgelegenheid, voedsel en veiligheid om het zo mogelijk te maken dat de verschillende mussenpopulaties elkaar kunnen vinden. Dat houdt de mussenstand gezond.

Wat u zelf kunt doen voor de mus:
De huismus is een veeleisende soort. Een goed woongebied heeft eigenlijk zes dingen nodig:

  • Voldoende nestgelegenheid
  • Continu voedsel in de directe omgeving van dekking
  • Voldoende inheems groen als leverancier van eiwitrijk voedsel voor de jongen.
  • Evergreens of meidoorns in hagen of gevelbegroeiing waar ze veilig in kunnen vluchten voor sperwers of andere rovers.
  • Zandbad, een mooi zanderig stukje waar ze hun verenpak kunnen reinigen van parasieten
  • Water

Al deze voorzieningen moeten eigenlijk dichtbij elkaar liggen, bij voorkeur binnen een straal van een paar honderd meter. Gedeeltelijk kunt u zelf voor deze zaken zorgen, bijvoorbeeld door onderstaande tips op te volgen.

Voedingtips
Klop iedere dag uw tafelkleed buiten uit: de broodkruimels voorzien de mussen van voedsel. Richt ook uw tuin vogelvriendelijk in, zodat er het hele jaar insecten en zaden te vinden zijn. U kunt de mussen het hele jaar door blijven voeren met zaden en bruin brood. In de wintermaanden kunnen vetbollen en pinda's een welkome aanvulling op het menu zijn.

Nesttips
U kunt huismussen nestgelegenheid aanbieden door nestkasten of mussenpotten op te hangen of speciale mussenpannen op het dak te plaatsen. Of zorg dat mussen (weer) onder uw dakpannen kunnen komen.

Tuintips
Creëer een slordige tuin, met veel variatie aan struiken en (on)kruiden. Vervang houten schuttingen door een haag of een heg. Hier kunnen vogels in overnachten en schuilen voor gevaar. Een waterpartij wordt vaak gebruikt om in te badderen, zodat het verenkleed in goede conditie blijft. Plaats bijvoorbeeld een drinkschaal, zodat mussen kunnen drinken en baden.

Contact :Klik dan hier.