Voedselbosbeweging

Sinds een aantal jaren is er landelijk en ook internationaal een voedselbosbouwbeweging aan het ontstaan. Vanuit de beperkte houdbaarheid van het gangbare, intensieve landbouwsysteem en de almaar verminderende biodiversiteit bieden voedselbossen een kansrijk alternatief.

Een vitaal voedselbos bestaat uit inheemse en niet invasieve exoten met een rijk bodemleven. Het is door mensen ontworpen, minimaal 0,5 hectare groot en bestaat uit een groot aantal vegetatielagen waaruit geoogst kan worden. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hierbij niet gebruikt. In Nederland zijn inmiddels meer dan 20 van deze voedselbossen aangelegd. 

Beleefbaar maken van Voedselbossen

Deze grote voedselbossen zijn niet of beperkt toegankelijk voor publiek. Om deze toch beleefbaar te maken voor consumenten, legt IVN kleine Voedselbosjes aan. Deze Voedselbosjes worden aangelegd in buurten, bij scholen, kinderopvang en zorginstellingen.