Op naar duizend Voedselbosjes

Uit diverse pilots weten we dat de animo voor Voedselbosjes groot is. Onze droom is om duizend Voedselbosjes aan te leggen, maar dat kunnen we niet alleen. We werken daarom slim samen met landelijke, regionale en lokale partners en leggen gaandeweg de regie voor nieuwe Voedselbosjes zoveel mogelijk lokaal. We volgen een beproefde aanpak die we kennen uit andere landelijke projecten.

Speerpunten in onze aanpak