Leren van Voedselbosjes

Met de aanleg en het gebruik van Voedselbosjes nemen we kinderen mee in een nieuw verhaal over landbouw. Kinderen leren over duurzame voedselproductie met respect voor de natuur. Daarnaast leren ze over het effect van voeding op hun gezondheid.

De lessen en activiteiten worden ondersteund door educatieve materialen, speciaal voor basisscholen en buitenschoolse opvang. Dit educatiemateriaal is gericht op het leren kennen en beleven van het Voedselbosje en de planten erin, hoe deze verzorgd , geoogst en uiteindelijk bereid moeten worden.

Materialen

Omgeving leert mee

Niet alleen de kinderen, maar ook hun omgeving leert over en van de Voedselbosjes. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn rechtstreeks betrokken en een belangrijke schakel in het overbrengen van het verhaal. Daarnaast worden ouders betrokken, net als mensen die bij de aanleg en beheer van de Voedselbosjes een rol spelen (agrariërs uit de buurt, NME-centra, hoveniers, vrijwilligers). Zo leren niet alleen de kinderen, maar ook hun omgeving over voedselproductie.