Over Voedselbosjes

Een IVN Voedselbosje is een aangelegd bosje van 30 m2 bestaande uit (deels) eetbare planten, struiken en bomen. In het Voedselbosje staan bekende en onbekende soorten zoals amandel, braam, citroenmelisse en colakruid. IVN heeft als droom om samen met partners duizend schoolpleinen en kinderopvanglocaties te vergroenen met een Voedselbosje. Op deze manier nemen we kinderen mee in een nieuw verhaal over voedselproductie, we maken gezond eten toegankelijk en dragen we bij aan vergroening van de speelleeromgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Hoe ziet een Voedselbosje er uit?

Een Voedselbosje heeft een omvang van 30 vierkante meter en bestaat uit 30 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Bladeren, bloemen, vruchten, stengels en noten: de verschillende soorten in het Voedselbosje zijn deels of helemaal eetbaar.

Waarom Voedselbosjes?

De  afstand tussen voedselproducent en –consument wordt almaar groter. en dit zien we terug bij de kennis van kinderen. De oorsprong en productie van voedsel is voor veel kinderen ver-van-mijn-bed. Een bijkomend probleem is de toename van overgewicht onder kinderen.

Met Voedselbosjes dragen we bij aan oplossingen voor deze problemen. Onderzoek laat zien dat aandacht voor gezonde voeding en voedselproductie op school leidt tot een gezonder eetpatroon. We brengen met een Voedselbosje de voedselproductie daar waar kinderen zijn. Ze raken betrokken bij het hele productieproces en gaan aan de hand van educatiemateriaal ook zelf aan de slag. Ze leren de planten kennen en het bosje verzorgen. Ze leren het voedsel te oogsten, bereiden en uiteindelijk eten. Voedselbosjes leveren alleen plantaardig voedsel. Kinderen maken op deze manier kennis met een gezonde en duurzame manier van eten.

Met de Voedselbosjes willen we bovendien de aandacht en het draagvlak voor de voedselbosbouwbeweging versterken. Voedselbossen bieden een kansrijke vorm van natuurlijke landbouw en een alternatief voor het gangbare, intensieve landbouwsysteem en de daarmee samenhangende achteruitgang van de biodiversiteit. Een Voedselbosje draagt bij aan de bodemkwaliteit, klimaatadaptatie door een betere wateropvang en minder hittestress, en biodiversiteit. Net als grote voedselbossen zijn de kleine bosjes een fijne plek  voor vlinders, vogels, bijen en andere zoogdieren.

En niet onbelangrijk, een Voedselbosje draagt bij aan een aantrekkelijke, groene speel- en leeromgeving voor kinderen.

Op naar duizend Voedselbosjes

IVN wil de komende jaren duizend Voedselbosjes realiseren op scholen en kinderopvanglocaties, waarmee we grote aantallen kinderen bereiken. Op de locaties gaan de Voedselbosjes onderdeel uitmaken van les- en activiteitenaanbod waardoor gezond en duurzaam eten meer aandacht krijgt. Dit doen we niet alleen: we realiseren uitwisseling met grote voedselbossen en NME-centra, groene vrijwilligers en agrariërs raken betrokken bij aanleg, educatie en beheer van de Voedselbosjes.

In 2024:

Benieuwd hoe we dit gaan doen? Lees hier meer over onze aanpak.

Voedselbosje

Ben jij geïnteresseerd in een Voedselbosje?

Laat het ons weten en vul het formulier in. Hiermee kunnen we financiers aanzetten tot investeren in Voedselbosjes. Zodra zich een kans in jouw regio voordoet, hoor je van ons.

Vul het formulier in

Via onze nieuwsbrief Kind & Natuur houden we je op de hoogte van de voortgang van de Voedselbosjes en vele andere waardevolle initiatieven.

Financiering

De Voedselbosjes worden mogelijk door financiële bijdrages van vele partners, waaronder: Fred Foundation, Gemeente Maastricht, Gemeente Ede, NME Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Programma Jong Leren Eten, Regiodeal ZaanIJ, ASR vastgoed, Provincie Zeeland, Provincie Utrecht, Triodos Foundation, Europese Unie, Kroon op het Leven.

Logo's Provincie Utrecht, Leader en EU

Over IVN

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

Ook interessant: