IVN Natuurouders op school

Meer natuur in je lessen? Ga samen met IVN Natuurouders de klas uit!

Zou jij ook vaker naar buiten willen met de klas? Volgens leerkrachten is de ideale verhouding voor leerlingen 75% binnenles en 25% buitenles. In werkelijkheid ligt de verhouding gemiddeld op 99,5% binnen en 0,5% buiten. Tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven, maar vindt het lastig te organiseren (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). IVN Natuurouders helpen je daarbij! Natuurouders zijn (groot)ouders en andere enthousiaste vrijwilligers die leerkrachten assisteren bij het natuuronderwijs op school, en vooral buiten!

Wat heeft de leerling eraan?

IVN beschouwt de natuur als het beste leslokaal voor kinderen. Buiten spelen draagt bij aan de emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Ook hebben kinderen die op jonge leeftijd kennis maken met de natuur, later een positievere houding en gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Maar denk ook aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen, werken samen om hutten te bouwen en leren creatief te denken, problemen op te lossen en om te gaan met risico’s. Vaker erop uit dus!

Wat heeft de leerkracht eraan?

Natuurouders helpen leerkrachten bij de uitvoering van het natuuronderwijs en ondersteunen hen om met de hele klas naar buiten te gaan. Het is ook goed mogelijk om natuuronderwijs of buitenles te combineren met andere vakken. Natuurouders zorgen bovendien voor:

Wat heeft de school eraan?

Het is voor veel scholen en leerkrachten niet vanzelfsprekend om tijdens de les met de kinderen naar buiten te gaan. De gemiddelde tijd die een basisschool aan natuuronderwijs besteed is 45 minuten per week. En dan vaak ín de klas en uit een boek. Natuurouders zorgen ervoor dat scholen in staat zijn om de kinderen mee naar buiten te nemen en de eigen omgeving te benutten voor natuureducatie. Het stimuleert daarnaast ouderparticipatie rondom scholen en zorgt dat meer kinderen verbonden raken met hun (natuurlijke) omgeving. De inzet van Natuurouders op school levert een belangrijke bijdrage aan een aantal SLO-kerndoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’:  

Geïnteresseerd in wat IVN Natuurouders voor jouw school kunnen betekenen? Door het hele land worden door IVN-afdelingen cursussen gegeven om Natuurouders op te leiden. Hoe dit precies is zijn werk gaat, is per locatie afhankelijk.

Wil je meer informatie om uit te zoeken wat er mogelijk is? Neem dan contact op met het IVN Cursushuis (cursushuis@ivn.nl).