Rewilding

Rewilding is een vorm van natuurherstel: menselijk natuurbeheer wordt verminderd, waardoor de natuur vrijer zijn gang kan gaan. De sleutelfactor hierin is dat de mens de natuur meer ruimte geeft voor natuurlijke processen. Voorbeelden van zulke natuurlijke processen zijn overstromingen, predatie en begrazing. Het idee is dat ecosystemen daardoor weer wilder kunnen worden, wat de natuur spontaner, robuuster en waardevoller maakt.

De geschatte oppervlakte wilde natuur in Nederland, buiten de grote wateren, is momenteel 1%. Verschillende partijen zetten zich daarom in om Nederland een stukje wilder te maken. De laatste jaren keren tal van indrukwekkende soorten terug die Nederland jarenlang ontbeerde. Voorbeelden hiervan zijn de wolf en de zeearend.

Rewilding wordt toegepast in veel verschillende gebieden in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de Millingerwaard. Dit is een natuurgebied aan de zuidkant van de Waal in de buurt van Nijmegen. Een samenwerking van verschillende partijen heeft begin jaren 90 voor een snelle transformatie van landbouw- naar natuurgebied gezorgd. Je vindt er bijzondere natuur die je alleen aan de rivier kan vinden: ooibossen met boomsoorten die gewend zijn om af en toe met hun voeten in het water te staan, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Ook zijn er veel bijzondere plant- en diersoorten teruggekeerd, waaronder de bever.

Tegenwoordig zijn er tal van gebieden waar rewilding projecten worden toegepast, van rivierwater, zeewater, duinen, uiterwaarden tot bos. Neem een kijkje op de interactieve kaart van Nederland. Hier kan je inspirerende rewilding-projecten door heel Nederland zien.

Thema-expert: Elma Duijndam

Elma is actief op het gebied van Natuureducatie bij ARK Natuurontwikkeling. Deze organisatie zet zich onder andere in voor rewilding in Nederland. Tijdens het traject komt Elma sowieso één keer langs om het Nature Bit team inhoudelijk verder te helpen.