FAQ - Gezondheid en veiligheid

Is spelen in modder gevaarlijk?

Twijfel je over ModderActiviteiten en (jonge) kinderen? Ja, er kan wel eens wat modder in de mondjes terecht komen, maar het eerste kind dat modder ziet als een maaltijd moet nog komen. Desalniettemin is het goed ook even stil te staan bij de risico’s.

Jonge kinderen, tot ongeveer een 3 jaar, stoppen alles in hun mond. Zo kunnen ze modder opeten tijdens het spelen. Oudere kinderen kunnen modder binnenkrijgen als ze vieze handen in hun mond stoppen, of met vieze handen gaan eten. Het immuunsysteem van kinderen is nog in ontwikkeling en modder bevat micro-organismen, zoals bacteriën en parasieten. Let hierom goed op de kinderen:

 • Laat kinderen niet eten of drinken tijdens het spelen in de modder.
 • Let op wondjes bij de kinderen. Plak deze voor het spelen af, zodat er geen modder in de wond kan komen.
 • Zorg dat de kinderen hun handen wassen voor ze gaan eten. Zorg voor een goede handenwasgelegenheid met stromend water en zeep.
 • Sommige kinderen worden sneller ziek na een besmetting met een bacterie of virus. Bijvoorbeeld omdat ze een afweerstoornis hebben. Overleg daarom met ouder(s) of kinderen mee kunnen doen met de ModderDag.
Hoe weet ik of de modder geschikt is om mee te spelen?

Zandbakzand, potgrond en ook normale tuinaarde kan je gebruiken om je eigen modder van te maken. Hiervoor kan je bij het tuincentrum in de buurt terecht. Zijn in het zand zichtbaar verontreinigingen aanwezig, zoals ontlasting van dieren of afval, dan is het zand niet geschikt.
Zand en aarde kunnen ook verontreinigen bevatten die niet zichtbaar zijn. De verontreiniging kan chemisch of biologisch zijn.

 • Van de chemische verontreinigingen is vooral een verontreiniging met lood iets om op te letten. Op verschillende plekken in Nederland zit nog lood in de bodem. Vooral in vooroorlogse wijken en dorpskernen. Als kinderen lood binnenkrijgen kan dit een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van het leervermogen. Op de site van uw gemeente of via Bodemloket kunt u zien of er bodemonderzoek is gedaan. U kunt ook bellen met de gemeente. Meer informatie over lood en gezondheid is te vinden bij de GGD.
 • Tuinaarde en grond kan bacteriën en parasieten, waaronder eitjes van wormpjes, bevatten. Deze kunnen bij het  inslikken maag- en darmproblemen veroorzaken. Bij ‘schoon’ zandbakzand is het risico op wormpjes en ziekmakende bacteriën klein. Oppervlaktewater kan besmet zijn micro-organismen. Gebruik daarom liever kraanwater.
Met welke andere risico’s moet ik rekening houden?

Verdrinkingsgevaar

Uiteraard houd je de ModderBadjes voor de allerjongsten erg ondiep. Blijf er altijd bij, zodat je risico’s beperkt! Met goede voorzorgsmaatregelen en afspraken kun je op een veilige en verantwoorde manier ModderDag vieren.

Modder en infectieziekten

Bij het contact met oppervlaktewater en modder kunnen kinderen infectieziekten oplopen. Bacteriën en parasieten die voorkomen in modder kunnen tot de volgende klachten leiden: misselijkheid, diarree, geelzucht, huidinfectie en/ of koorts.

 • Maagdarmklachten komen het meeste voor na het inslikken van modder. Het risico op ernstigere ziekten, zoals de ziekte van Weil is erg klein.
 • Kinderen die niet gevaccineerd (DKTP) zijn lopen ook een risico op tetanus.

Meer informatie over infectieziekten die mensen kunnen oplopen bij recreatie in oppervlaktewater en modder is ook te vinden in de richtlijn Waterrecreatie en infectieziekten.

Beperk het risico op infectieziekten door:

 • Geen ModderDag te organiseren op locaties waar ratten gesignaleerd zijn.
 • Wondjes voor het spelen goed af te dekken.
 • Na het spelen te wassen met water en zeep.
 • Bij klachten contact op te nemen met de huisarts.