Trainingsaanbod

Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat medewerkers en idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren benutten. Niet iedereen voelt zich echter voldoende toegerust om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. Sommige vrijwilligers hebben weinig ervaring met de zorg, terwijl medewerkers het gevoel hebben te weinig van de natuur te weten.

IVN biedt diverse trainingen en workshops om deze drempels weg te nemen. We bieden basiskennis en bespreken praktische tips over hoe je de natuur naar binnen kunt brengen. Vaak kan dat al door eenvoudige, kleine handelingen: een madeliefje bij een kopje koffie bijvoorbeeld. Overal staat de gedachte voorop dat het succes van Grijs, Groen & Gelukkig vooral wordt bepaald doordat je er met z’n allen voor gaat.

Trainingsaanbod

Basistraining

Wil je het draagvlak voor Grijs, Groen & Gelukkig vergroten binnen de zorglocatie? Dan is de tweedaagse basistraining zeer geschikt. Speciaal ontwikkeld voor beroepskrachten van de zorglocatie: activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden, gastvrouwen/-heren.

Onderzoek

Training natuur en dementie

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie. Tal van onderzoeken hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Ook is het een gegeven dat mensen met dementie nauwelijks nog in de natuur komen. Daarom biedt IVN een training aan gericht op het stimuleren van natuurbeleving voor mensen met dementie.

Contact

Aanbod trainingen zorg

Naast deze trainingen kan IVN altijd een training op maat maken en verzorgen wij ook na- en bijscholing.