Over Grijs, Groen & Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie. Vaak hebben ouderen geen of slechts beperkte toegang tot de natuur terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Vanuit Grijs, Groen & Gelukkig werkt IVN actief samen met de ouderenzorg. IVN biedt:

  1. Een aanpak voor het betrekken van de buurt en het leveren van advies en middelen om ouderen groen echt te laten beleven.
  2. Een uitgebreid trainingsaanbod voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
  3. Inspiratie voor het fysiek vergroenen van de omgeving in en rondom de zorginstelling

Onze droom

In 2015 werd IVN door de Nationale Postcode Loterij in de gelegenheid gesteld om te starten met het programma Grijs, Groen & Gelukkig. Een meerjarig programma gericht op vergroening van de ouderenzorg. Onze droom is dat natuur een vast onderdeel is binnen de zorg voor onze ouderen. Van 2015 tot 2019 heeft IVN Grijs, Groen & Gelukkig ontwikkeld en zich ingezet om honderd zorgcentra te vergroenen en tienduizend ouderen een gelukkige oude dag te bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Door onder andere vaker gebruik te maken van de natuur in en rondom het zorgcentra en groen te integreren in de dagbestedingsactiviteiten.

En Grijs, Groen & Gelukkig gaat door! Ook na de programmaperiode van de Nationale Postcode Loterij blijft IVN zich inzetten en passen we de ontwikkelde dienstverlening graag toe op andere (ouderen)zorglocaties in Nederland. Onze visie is dat natuur als zorginterventie werkt. Dat blijkt uit onderzoek en prakrijk. IVN zet zich in om deze ‘groene evolutie’ in de zorg verder vorm te geven. In de rol van kennisinstituut voor de zorgmarkt als het gaat om natuurbeleving in de gezondheidszorg.

Geluk zit in kleine dingen

Ouderen stimuleren om in de tuin te werken, stil te staan bij de schoonheid van natuur, natuurherinneringen van vroeger ophalen, een praatje te maken met de buren of de geur van bloeiende lavendel in de neus: het zijn van die kleine dingen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de mens. Met een gevarieerd aanbod aan natuurbelevingsactiviteiten en door samen te werken met zorgprofessionals, mantelzorgers en omwonenden, brengen we ouderen weer in contact met de natuur en vergroten we hun welzijn. Met een moestuin of belevingstuin voor de deur hebben cliënten en omwonenden eenvoudig toegang tot de voordelen van natuur. Groen zet aan tot beweging in de frisse buitenlucht en bevordert het sociale contact. Een echte knuffelkip op schoot of een groene wand met zuurstofrijke planten in het gebouw: wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de natuur bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn.