Natuur in de Buurt

Mensen hebben recht op een natuurlijke leefomgeving. IVN maakt daarom samen met bewoners en gemeenten buurten groener, socialer en gezonder. Dat is hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlanders leeft in verstedelijkt gebied. Vergroening zorgt er bovendien voor dat we beter om kunnen gaan met actuele klimaatproblemen, zoals waterberging, insectensterfte en hittestress.