Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Natuur in de buurt

Steeds meer mensen gaan dicht bij huis aan de slag met groen. Samen met de buurt leggen ze buurtmoestuinen en groene schoolpleinen aan, of nemen dorpsbosjes en plantsoenen in eigen beheer. Dit brengt mensen dichter bij elkaar én bij de natuur.

Groen Dichterbij

In 2012 zijn IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies daarom, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, gestart met het project Groen Dichterbij. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. Zo worden straten en buurten in Nederland groener en gezelliger en de bewoners gezonder en gelukkiger. Bekijk hier ons YouTube-kanaal.