Natuur in de Buurt

Mensen hebben recht op een natuurlijke leefomgeving. De buurt waar ze wonen maken we daarom samen met de buurtbewoners en gemeenten groener, socialer en gezonder. En dat is hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlanders leeft in een gematigd tot zeer verstedelijkt gebied. Vergroening zorgt er bovendien voor dat we beter om kunnen gaan met actuele milieuproblemen, zoals klimaatadaptatie, bijensterfte en hittestress.