Over Natuur & Recreatie

De natuur is voor Nederland van grote waarde. Nederlanders recreëren dan ook graag in het groen. Dit heeft een positieve impact. Natuurrecreatie draagt namelijk bij aan de gezondheid en versterkt de band tussen mens en natuur. Bovendien is het gunstig voor de economie. Helaas kunnen toerisme en recreatie de natuur ook veel schade toebrengen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de natuurlijke en landschappelijke waarde van het gebied waarin zij recreëren. En van de invloed die hun ontspanning en vermaak daar op heeft.

Opleiden van Gastheren van het Landschap

IVN stimuleert dit besef en creëert bewustwording ook over de positieve impact, en werkt samen met partners als Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en LTO Nederland aan het vergroten van draagvlak voor de instandhouding van de Nederlandse natuur met het opleiden van Gastheren van het landschap en versterken van dit ondernemersnetwerk